Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" izsludina konkursu uz Administratīvās nodaļas projektu vadītāja amata vietu

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" (JPOIC) (reģ. Nr. 90010680747) izsludina konkursu uz Administratīvās nodaļas projektu vadītāja amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku). 
 
Darba pienākumi:
 1. Izstrādāt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu iesniegumus (t.sk. angļu valodā) un nodrošināt to iesniegšanu Eiropas Komisijas noteiktajām atbildīgajām iestādēm;
 2. Nodrošināt projektu vadību to ieviešanas laikā;
 3. Plānot projektu aktivitātes, projektu iepirkumu procedūras, finanšu plūsmas un uzraudzīt tās, kā arī nodrošināt to īstenošanu;
 4. Sagatavot projektu progresa pārskatus, projektu gala pārskatus, kā arī citas ar projektu īstenošanu saistītas atskaites;
 5. Nodrošināt tehnisko specifikāciju, darba uzdevumu un projektēšanas uzdevumu sagatavošanu, saskaņošanu un apstiprināšanu pirms iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Pārbaudīt un saskaņot iepirkuma dokumentāciju atbilstību apstiprinātajiem projekta iesniegumiem.
 
Prasības pretendentam:
 1. Akadēmiskā augstākā vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās vai eksaktajās zinātnēs;
 2. Profesionālā darba pieredze ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanā;
 3. Vēlama profesionālā darba pieredze vienā no minētajiem tautsaimniecības sektoriem – IT, viedi un inovatīvi risinājumi, būvdarbi, energoefektivitātes veicināšana, ilgtspējīga enerģija,  civilā aizsardzība;
 4. Labas angļu valodas zināšanas (šī Konkursa izpratnē vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs, atbilstoši Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas tabulai.
 5. Labas zināšanas par ārvalstu finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības fondiem, darbības principiem un lēmumu pieņemšanas procesu;
 6. Zināšanas par publisko iepirkumu organizēšanu;
 7. Labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 8. Prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
 9. Prasme operatīvi un atbilstoši prioritātēm koordinēt veicamos amata pienākumus ierobežota laika apstākļos.
 
Pieteikuma dokumenti:
Motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopijas) līdz 2021. gada 8. aprīlim lūdzam nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Sarmas ielā 4, Jelgavā, LV-3001 slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums konkursam uz Administratīvās nodaļas projektu vadītāja amata vietu" vai elektroniski uz e-pastu: jana.vilcina@poic.jelgava.lv.
 
Amats klasificēts 32.amata saimes IIC līmenī (10.mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu līdz 1134,00 euro.
 
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs", kontaktinformācija: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001.