Jelgavas Valsts ģimnāzija aicina darbā skolotājus(-as)

 • bioloģijas, ķīmijas, lai nodrošinātu mācību stundu dalīšanu grupās; fizikas, lai nodrošinātu mācību stundu dalīšanu grupās; krievu valodas; latviešu valodas un literatūras.

Darba pienākumi:

 • mācību procesa plānošana un īstenošana;
 • izglītojamā mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšana;
 • profesionālās kompetences pilnveidošana;
 • iesaistīšanās izglītības iestādes un izglītības jomas attīstībā.

 

Prasības:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";
 • mērķtiecība un neatlaidība darbā;
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas, vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai;
 • prasme jēgpilni izmantot IKT.

 

Piedāvājam:

 • slodzi pēc vienošanās uz nenoteiktu laiku;
 • radošu, atsaucīgu kolektīvu, mūsdienīgu un modernu mācību vidi;
 • mēnešalgu no 790 EUR saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

 

CV un motivācijas vēstuli, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu vgim@izglitiba.jelgava.lv.