Jelgavas valstspilsētas pašvaldība iestāde "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" aicina darbā galvenā grāmatveža vietnieku

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība iestāde "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" (Reģ.Nr. 90000994696) aicina darbā galvenā grāmatveža vietnieku  (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" nematerālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un  ilgtermiņa finanšu ieguldījumu grāmatvedības uzskaiti;
 • nodrošināt Zembilances aktīvu (pašvaldības lietojumā esošie zemes gabali, soda naudas u.c.) grāmatvedības uzskaiti;
 • uzskaitīt prasības pret pircējiem un pasūtītājiem – pēc noslēgtajiem līgumiem aprēķināt zemes nomas maksu, izrakstīt rēķinus un kontrolēt to apmaksu. Pie gada pārskata sastādīšanas un pēc pieprasījuma, veikt atskaišu sagatavošanu par stāvokli ar pircējiem un pasūtītājiem. Ienākošo debitoru bankas maksājumu apstrāde un grāmatošana.
 • nodrošināt pievienotās vērtības nodokļa uzskaiti, savlaicīgu tā nomaksu Valsts budžetā un pārskatu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam;
 • gatavot salīdzinašanas aktus un dokumentus gada un plānoto inventarizāciju veikšanai;
 • sniegt priekšlikumus grāmatvedības un uzskaites darba pilnveidošanai.

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaura grāds) ekonomikā ar specializāciju grāmatvedībā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta profesionālā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādēs attiecīgajā jomā;
 • spēja noteikt prioritātes, patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu, pieņemt lēmumus, kā arī strādāt komandā;
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē;
 • vēlamas prasmes darbā ar grāmatvedības uzskaites programu "HORIZON", labas prasmes darbā ar MS programmatūru (Word, Excel).

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu pašvaldībā;
 • mēnešalgu 1571 eiro (pirms nodokļu nomaksas, amats klasificēts 17.saimes VI līmenī, 11.mēnešalgu grupā);
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • pašvaldībā noteiktās sociālās garantijas.

Pieteikuma dokumenti:

 • motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);

iesniedzami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Administratīvā departamenta Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā ar norādi "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība" galvenā grāmatveža vietnieka amatam" vai sūtīt elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu gramatvediba@gramatvediba.jelgava.lv līdz 2023. gada 6. jūnijam (ieskaitot).

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā "Personas datu apstrāde" paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).