Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes Būvinspekcijas būvinspektora palīga amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

Galvenie pienākumi:

1. Gatavot un apkopot dokumentus būvniecības procesa kontrolei;

2. Organizēt ēku pieņemšanu ekspluatācijā;

3. Veikt objektu apsekošanu un būvniecības kontroli;

4. Gatavot dokumentāciju: izziņas Zemesgrāmatai, pieņemšanas aktus un atbildes uz fiziskas

    un juridiskas personas iesniegumiem.

 

Prasības pretendentam:

 1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
 2. par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz 1 (viena) gada darba pieredze atbilstošā specialitātē valsts vai pašvaldību institūcijās, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā;
 3. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 4. prasme strādāt ar programmatūrām Microsoft Word, Microsoft Office Excel;
 5. par priekšrocību tiks uzskatītas profesionālās iemaņas darbam ar BIS (būvniecības informācijas sistēma) un APPAS (administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma);
 6. prasme izteikt un pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 7. labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta un precizitāte pienākumu izpildē;
 8. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C2).

 

Pieteikuma dokumenti:

 1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
 2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas

iesniedzami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes Būvinspekcijas būvinspektora palīga amata konkursam" vai sūtot uz e-pastu irena.petrokaite@dome.jelgava.lv līdz 2021.gada 7.novembrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005571, 63005566, e-pasts: irena.petrokaite@dome.jelgava.lv.

Amats klasificēts 51. amata saimes III līmenī (10.mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1152 euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.