Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības jaunizveidotās iestādes "Sabiedriskais centrs" vadītāja amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādes darbību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt iestādes darba nepārtrauktību atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt iestādi visās valsts un pašvaldību iestādēs, visās tiesu instancēs, citās institūcijās un attiecībās ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 • nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas personālu;
 • plānot un lemt par iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu.

 

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā  augstākā vai akadēmiskā izglītība;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā pēdējo 10 gadu laikā valsts vai pašvaldības iestādē;
 • zināšanas par iestādes darbību un darba tiesisko attiecību jomas reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • zināšanas iestādes resursu un finanšu līdzekļu racionālu un lietderīgu plānošanu, un izlietojumu atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2);
 • vienas svešvalodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

 

Pieteikuma dokumenti:

 • dzīves, iepriekšējā darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • pieteikums;
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecība pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

 

Dokumenti iesniedzami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības jaunizveidotās iestādes "Sabiedriskais centrs" vadītāja amata konkursam" vai nosūtot uz e-pastu: indra.luse@dome.jelgava.lv, līdz 2021.gada 9.decemebrim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63005498.

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa 

 

Amats klasificēts 1.amata saimes IVA līmenī (13.mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1700 euro, profesijas klasifikatora kods 1112 29.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.