JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Administratīvās nodaļas Jurista amata vieta

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" (reģ.Nr.90010680747) izsludina konkursu uz Administratīvās nodaļas jurista amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

 

Galvenie darba pienākumi:

- sniegt juridisku atbalstu iestādes darba nodrošināšanai, izstrādāt iekšējo normatīvo aktu un iekšējo dokumentu projektus, amata kompetences ietvaros izvērtēt iestādei adresētās vēstules, ziņojumus un citus dokumentus un sagatavot atbilžu un citu nepieciešamo dokumentu projektus;

- amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma dokumentācijas izstrādē un piedalīties iepirkuma komisiju darbā;

- pārskatīt iestādes fizisko personu datu apstrādes procesus, attiecīgi pilnveidojot esošos un izstrādājot jaunus iekšējos normatīvos dokumentus;

- sagatavot saistošo noteikumu projektus, pašvaldības domes sēžu lēmumprojektus iesniegšanai pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās un pašvaldības domes sēdēs;

- nodrošināt dokumentu pārvaldību iestādē.

 

Pamatprasības:

- augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;

- vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze jurista profesijā (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze valsts un pašvaldību institūcijās);

- darba pieredze publisko iepirkumu jautājumos, tajā skaitā pieredze preču, pakalpojumu un publiskā iepirkuma tehnisko specifikāciju un kvalifikācijas prasību izstrādē, iepirkumu līgumu sagatavošanā un izpildes kontrolē;

- darba pieredze personas datu aizsardzības jomā;

- angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī atbilstoši "Europass" valodu pases pašnovērtējuma tabulai (http://www.europass.lv/valodu-pase);

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;

- spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši "Europass" CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopijau) līdz 2020. gada 20. jūlijam lūdzam nosūtīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei  "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Sarmas ielā 4, Jelgavā, LV-3001, slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums konkursam uz Administratīvās nodaļas jurista amata vietu".

 

Amata kods 2611 01, amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas amplitūdu no 1134 līdz 1190 euro.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs". Kontaktinformācija: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001.