JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Informācijas aprites un analīzes nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administratora amata vieta

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" (reģ.Nr.90010680747) izsludina konkursu uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

 

Darba pienākumi:

- datorsistēmu konfigurēšana un uzturēšana;

- datortīkla konfigurēšana un uzturēšana;

- tehniskā atbalsta sniegšana darbiniekiem;

- IT aprīkojuma uzskaite;

- dalība IT risinājumu izstrādē un ieviešanā;

- informācijas sistēmu, to platformu darbību nodrošināšana un izmaiņu ieviešanu realizācija;

- informāciju sistēmu reglamentējošo dokumentu izstrāde.

 

Pamatprasības:
- augstākā izglītība inženierzinātnēs, var būt nepabeigta;
- zināšanas un prasmes informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā;
- izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" darbības jomām;
- angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase;
- labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:
Motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopija) līdz 2020.gada 3. novembrim lūdzam nosūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Sarmas ielā 4, Jelgavā, LV-3001 slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums konkursam uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu" vai elektroniski uz e-pastu: rasa.valancuna-mikiseva@poic.jelgava.lv.

 

Amats klasificēts 19.5. amata saimes IIIA līmenī (10.mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas amplitūdu no 1134 līdz 1190 euro.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs".

Kontaktinformācija: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001.