JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Informācijas aprites un analīzes nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administratora amata vieta

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" (reģ.Nr.90010680747) izsludina konkursu uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku).

 

Darba pienākumi:

- datorsistēmu konfigurēšana un uzturēšana;

- datortīkla konfigurēšana un uzturēšana;

- tehniskā atbalsta sniegšana darbiniekiem;

- IT aprīkojuma uzskaite;

- dalība IT risinājumu izstrādē un ieviešanā;

- informācijas sistēmu, to platformu darbību nodrošināšana un izmaiņu ieviešanu realizācija;

- informāciju sistēmu reglamentējošo dokumentu izstrāde.

 

Pamatprasības:

- augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju zinātnē;

- ne mazāk kā 1 gada iepriekšējā darba pieredze informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā, sistēmu administrēšanā un datortehnikas apkopē;

- zināšanas un prasmes informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā;

- izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" darbības jomām;

- angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī atbilstoši "Europass" valodu pases pašnovērtējuma tabulai (http://www.europass.lv/valodu-pase);

- labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;

- spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši "Europass" CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv, augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopijas) līdz 2020. gada 20. jūlijam lūdzam nosūtīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Sarmas ielā 4, Jelgavā, LV-3001, slēgtā aploksnē ar norādi "Pieteikums konkursam uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu".

 

Amats klasificēts 19.5. amata saimes IIIA līmenī (10. mēnešalgu grupa) ar mēnešalgas amplitūdu no 1134 līdz 1190 euro.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs". Kontaktinformācija: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3001.