JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” izsludina konkursu uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 

1. Datorsistēmu konfigurēšana un uzturēšana

2. Datortīkla konfigurēšana un uzturēšana

3. Tehniskā atbalsta sniegšana darbiniekiem

4. IT aprīkojuma uzskaite

5. Dalība IT risinājumu izstrādē un ieviešanā

6. Informācijas sistēmu, to platformu darbību nodrošināšana un izmaiņu ieviešanu realizācija

7. Informāciju sistēmu reglamentējošo dokumentu izstrāde

 

Prasības pretendentam:

 

1. Augstākā izglītība Informācijas tehnoloģiju zinātnē;

2. Ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā, sistēmu administrēšanā un datortehnikas apkopē;

3. Zināšanas un prasmes Informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā;

4. Izpratne par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” darbības jomām.

5. Angļu valodas prasme vismaz B1 līmenī (atbilstoši Europass valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);

6. Labas sadarbības un komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta;

7. Spēja argumentēti pamatot savu viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Pieteikuma dokumenti:

 

Motivācijas vēstuli, dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv)), augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (kopija) līdz 2019.gada 13.oktobrim lūdzam nosūtīt  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei  “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” Sarmas ielā 4, Jelgavā LV-3001 slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums konkursam uz Informācijas aprites un analīzes nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administratora amatu”.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei  “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” informē, ka:

- Pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi;

- personas datu apstrādes pārzinis ir JPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs”, kontaktinformācija: Sarmas iela 4, Jelgava, LV-3003.