Jauniešu organizācijas

Veids Organizācija, funkcijas
junda_logo_ar_baltu_fonu.jpg

Plašākais interešu izglītības piedāvājums Jelgavā ar vairāk nekā 40 interešu izglītības pulciņiem bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem.

Jelgavas pilsētas  "Jaunrades nams "Junda"" audzēkņi var attīstīt dažāda veida prasmes, sākot ar rokdarbu veidošanu, dažādu materiālu apstrādi, dziedāšanu, dejošanu, teātra spēlēšanu, beidzot ar piedalīšanos brīvā laika klubu norisēs un iemaņu pārbaudi konkursos un sacensībās.

2563d236408fcc1997e4474cb396ddf4.jpg
 
"Bērnu un jauniešu mūzikas kluba" komanda, kas veiksmīgi darbojas kopš 2004. gada oktobra, piedāvā katram entuziastam apgūt ģitāras, klasiskās ģitāras, basģitāras, sintezatora un bungu spēli pie lieliskiem pasniedzējiem, piedalīties mācību ansambļos, izmantojot BJMK piedāvātās mēģinājumu telpas, reizi pa reizei apmeklēt meistarklases, darboties muzikālajā teātrī, kā arī apmeklēt jau tradicionālos, labi novērtētos BJMK rīkotos koncertus un tajos piedalīties!
666f1ba91233b0040f892569ea36b10e.jpg
 
Valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistība ar mūžizglītību. Valsts aģentūras pamatfunkcijas ir Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā” īstenošana (2007-2013) un Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla Eurodesk administrēšana Latvijā.
c68c5f422cec15a28033894b8fd00fed.jpg
Post Scriptum - ir biedrība, kas izplata jauniešiem noderīgu informāciju, organizē dažādus izglītojošus brīvā laika pasākumus Jelgavas un Ozolnieku novados.
Organizācijas darbības mērķos ir atbalstīt radošas jaunās paaudzes izaugsmi caur neformālās izglītības projektiem, popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, piedalīties kultūras, izglītības, sporta un tūrisma pasākumu organizēšanā, attīstīt jauniešu starptautisko sadarbību un mobilitāti, līdzdarboties jaunatnes politikas īstenošanā gan reģionā, gan valstī.
index.php.gif
 
Latvijas Jaunatnes padome ir jauniešu atbalstīta un atzīta, visas sabiedrības respektēta bērnu un jauniešu sabiedrisko organizāciju apvienība, kas rada labvēlīgu vidi nacionālajā un starptautiskajā līmenī.
9298c99ab9b98bcfa4e0ea229868b8b4.jpg
Nevalstisko organizāciju centrs - NVO centrs ir nevalstiska organizācija, kas darbojas kopš 1996. gada ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, veidojot sadarbību ar uzņēmējiem, valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
index.php.gif
 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu pašpārvalde  - LLU Studentu pašpārvalde sevi definē, kā studentu tiesības aizstāvošu, koordinējošu, informējošu struktūru; studentu kultūras pasākumu organizator
index-1.php.gif
 
Latvijas Studentu Apvienības (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Apvienības ilggadējs un nemainīgs sauklis ir „Studentu lieta - taisna un cieta!". LSA mērķis ir cīnīties par studentu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā. LSA galvenie uzdevumi ir veicināt jauniešu līdzdalību procesos, kas ietekmē augstākās izglītības kvalitāti un studentu sociālo nodrošinājumu gan savā augstskolā, gan nacionālā līmenī.