Detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

Detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā redakcijas publiskā apspriešana

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019.gada 30.maija lēmumu Nr.2-26.3/4765 tiek nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā redakcija.

 

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, adrese: Ģertrūdes iela 47-3, Rīga, LV-1011, tālr.: 67860302.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas no 10.06.2019.-01.07.2019.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.jūnijā plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā, konferenču zālē.

 

Ar detālplānojuma redakciju no 10.06.2019.-01.07.2019. var iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12240) un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

 

Rakstiskus priekšlikumus līdz 01.07.2019. (pasta zīmogs) var nosūtīt pa pastu, iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv.