Nevalstiskās organizācijas var iesniegt pieteikumus finansiālam atbalstam Ziemassvētkos

Lai veicinātu tradīciju saglabāšanu un Jelgavas pilsētas pašvaldības sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā, nevalstiskās organizācijas aicinātas līdz 26. novembrim iesniegt pieteikumus pašvaldības finansiālam atbalstam.

 

Atbalstu pilsētas nevalstiskajām organizācijām piešķir ar mērķi sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Jelgavas pilsētas attīstības, kultūras un sociālo jautājumu risināšanā, veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību.

 

Iesniegtos pieteikumus finansējuma saņemšanai izvērtēs Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta komisija.

 

Pieteikumi brīvā formā jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2020. gada 26. novembra pulksten 14, vai sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu pa e-pastu: ksenija.simonova@dome.jelgava.lv

 

Klientu apkalpošanas centra darba laiks: pirmdienās no pulksten 13 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15 un piektdienās no pulksten 9 līdz 14.

 

Papildu informāciju var saņemt, zvanot pa tālruni 63005535.