Aina Bataraga

Ilggadēja SIA "Fortum Jelgava" valdes locekle:

 

"No 2005. gada kopā ar kolēģiem mūsu galvenais uzdevums bija ar tiem resursiem, kādi bija pieejami, panākt maksimālu rezultātu, modernizējot siltumapgādes sistēmu pilsētā. Esam lepni, ka jau 2005. gadā kopā ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldi iesaistījāmies Vācijas valdības atbalstītajā energoefektivitātes uzlabošanas pilotprojektā pilsētā, kas paredzēja veikt energoefektivitātes pasākumus siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un lietotāja pusē, siltinot daudzdzīvokļu mājas un nodrošinot dzīvokļos patērētās siltumenerģijas uzskaiti. Tolaik iedzīvotāji bija  atturīgi un uz šādu soli ilgi pierunājami, bet šobrīd situācija jau ir būtiski mainījusies. Ar "Fortum" investīcijām uzcelta  moderna dabasgāzes katlumāja Lielupes labā krasta māju apsildei, piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus, sakārtotas maģistrālās siltumtrases vairāku kilometru garumā, izbūvēts saistvads, kas savieno siltumapgādes sistēmas abos Lielupes krastos, uzbūvēta moderna biokoģenerācijas stacija, kas strādā automatizētā režīmā. Mēs augstu novērtējam uzņēmuma un pilsētas veiksmīgo sadarbību. Arī tad, ja rodas grūtības, zinām, ka būs atbalsts problēmas risināšanā. Taču galvenais mūsu darba novērtētājs ir patērētājs, un ir gandarījums, ka katru gadu aptaujā par uzņēmuma darbu saņemam augstu vērtējumu. Tas nozīmē, ka savu darbu darām godprātīgi un ar vislielāko atbildību pret jelgavniekiem."