Elmārs Sakne

Ilggadējs Jelgavas 1. ģimnāzijas direktors:

 

"Man ir bijusi tā laime visu savu mūžu strādāt tikai Jelgavā, ar savām zināšanām un darbu vairāk nekā 50 gadu garumā dodot ieguldījumu pilsētas izglītības sistēmā. Skolotājs – tas bija mans sirdsdarbs, tāpēc, arī esot Jelgavas 1. ģimnāzijas direktors, ne mirkli nepārtraucu mācīt savu priekšmetu – fiziku. Man joprojām ir gandarījums par paveikto, īpaši par 20 gadu garumā 1. ģimnāzijā īstenoto projektu, ko realizējām kopā ar valstīm, kas atrodas ap Baltijas jūru. Mēs braucām cits pie cita, mācījāmies, apmainījāmies pieredzē, ieviesām jaunas metodes darbā, ļāvām jauniešiem pašiem radoši izpausties. Tieši uz šīs pieredzes bāzes radās daudz kas, tostarp grupa "Prāta vētra", ļaujot puišiem attīstīt savu talantu, atbalstot. Saprotot, cik jaunajiem tas ir svarīgi, dažbrīd pat pievēru acis uz formalitātēm. Kurš gan tobrīd varēja zināt, ka puiši ne tikai kļūs par Latvijā atpazīstamākajiem mūziķiem, bet viņus mīlēs arī ārpus mūsu valsts? Jelgavas 1. ģimnāziju ir absolvējuši daudzi ievērojami cilvēki. Zinātņu akadēmijā saskaitīts, ka 40 tehnisko zinātņu doktori ir beiguši tieši šo ģimnāziju. Esmu lepns, ka kopīgiem spēkiem izdevies izaudzināt daudz talantīgu cilvēku Latvijai. Varu droši teikt, ka Jelgavā izglītības sistēma joprojām ir augstā līmenī."