Ilze Strēle

Biedrības "Mans tautastērps" valdes locekle:

 

"Pieļauju, ka mans lielākais nopelns ir tas, ka ar savu darbošanos un piemēru esmu spējusi ieinteresēt citus tautastērpu un rokdarbu radīšanā, atgriezties pie mūsu senču saknēm, latviskām tradīcijām. Šobrīd biedrībā "Mans tautastērps" darbojas 23 dāmas – esam aizvadījušas daudzas fotogrāfiju izstādes, rādot latviešu tautastērpus, ir izdota grāmata "Mans tautastērps", jau trešo gadu biedrība izdod arī savu kalendāru, bet šobrīd lēnām top grāmata "Mans tautastērps pasaulē", kurā apkopojam stāstus par latviešu tautastērpiem, kuri ceļo pa plašo pasauli. Daži no tiem jau bija apskatāmi izstādē Vecpilsētas ielas svētkos, un ar lielu gandarījumu vēroju, ka cilvēki ne tikai garām skrienot apskata fotogrāfijas, bet arī piestāj un ar interesi izlasa pievienotos stāstus. Tādos brīžos gūstu apliecinājumu, ka tas, ko darām, ir vajadzīgs. Man pašai šobrīd ir trīs tautastērpi jeb goda tērpi, kurus nesāju ar lielu lepnumu un atbildību. Esmu dzimusi Rīgā, bet visu mūžu dzīvoju Jelgavā un esmu ļoti saaugusi ar šo pilsētu, tā ir man sirdij tuva. Šeit esmu iekārtojusi savu dzīvi, darba vidi un turpinu nenogurstoši darboties. "Es savas saknes sajūtu rakstos – tajos, kurus mana tauta zemes audeklā auž," – šie Daces Sadakas vārdi ir vadmotīvs grāmatai "Mans tautastērps" un visam tam, ko darām. Es ļoti ceru, ka tie iedvesmos darboties arī citus."