Eiropas Sociālais fonds

Uzņēmēj Zemgalē, izmanto iespēju:

saņem ES finansējumu un audzini sev darbinieku jau skolas solā!

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. Pirmā projekta daļa ir darba vidē balstītu mācību īstenošana. Uzņēmēji, vienojoties ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII), var īstenot darba vidē balstītas mācības un saņemt būtisku finansiālu atbalstu. Otra projekta daļa ir prakses, kuras arī līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm, taču tagad uzņēmējiem iespējams saņemt ESF finansējumu. Uzņēmējiem, kuri iesaistās projektā un īsteno mācību prakses, vairs nebūs jāaizpilda daudz dažādu dokumentu, kā tas bija iepriekšējos Eiropas Savienības Strukturfondu plānošanas periodos. Viss ir vienkārši un ātri īstenojams - tikai mācību prakses beigās jāsagatavo rēķins, lai uzņēmums saņemtu finansiālu atbalstu.

 

Uzņēmējs, īstenojot darba vidē balstītas mācības, var saņemt:

kompensāciju par darbu ar profesionālās skolas audzēkni līdz 225 eiro mēnesī par vienu audzēkni, ja audzēkni nodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un citiem pasākumiem, kas saistīti ar audzēkņa drošību darba vidē, arī var saņemt kompensāciju.

 

Uzņēmējs, īstenojot prakses, var saņemt:

kompensāciju par darbu ar profesionālās skolas audzēkni līdz 120 eiro par vienu praksi vienam audzēknim, ja audzēkni nodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un citiem pasākumiem, kas saistīti ar audzēkņa drošību darba vidē, arī var saņemt kompensāciju.

 

Par iespējām piedalīties projektā, Zemgales reģiona uzņēmējus, aicinām sazināties ar:

LDDK Zemgales reģiona koordinatori Zandu Lambu

tālr. 26567439, e-pasts zanda.lamba@lddk.lv