Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Grieta, Strauta
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Pirmdiena, 23. janvāris
14:40
Jelgavas pilsētas pašvaldības iepirkumi *
Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu *
Publicēšanas datums Papildinformācija Iepirkuma priekšmets Statuss
23.01.2017.   Sporta inventāra, apģērbu un apavu piegāde Aktīvs
05.12.2016. Atbildes uz jautājumiem (04.01.2017) „Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr.JPD2016/28/AK Aktīvs
05.12.2016. Atbildes uz jautājumiem (13.12.2016.,19.12.2016.; 20.12.2016., 22.12.2016.) Sporta inventāra, apģērbu un apavu piegāde
(ID Nr.JPD2016/30/AK)
Pārtraukts
28.11.2016. 1.posms Jelgavas pilsētas inženierbūvju ikdienas uzturēšanas darbi
(id. Nr. JPD2016/29/SK
)
Aktīvs
09.11.2016.   Jelgavas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas periodā 2017.gadā (id.Nr.JPD2016/27/AK) Pabeigts
03.11.2016.   „Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm” (id.Nr.JPD2016/26/AK) Pabeigts
03.11.2016.   Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm
(id.Nr.JPD2016/25/AK)
Pabeigts
19.10.2016.   Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” vajadzībām
(id.Nr.JPD2016/24/AK)
Pabeigts
06.10.2016.   Laikraksta “Jelgavas Vēstnesis” un informatīvo materiālu piegādes pakalpojumi Aktīvs
06.10.2016.   Laikraksta “Jelgavas Vēstnesis” iespiešana Pabeigts
23.09.2016.   Microsoft Corporation programmatūras produktu licenču noma Jelgavas pilsētas pašvaldības vajadzībām Pabeigts
17.08.2016. Atbildes uz jautājumiem (29.08.2016.)
Grozījumi nolikumā (30.08.2016.)
Piedāvājumu iesniegšana līdz 19.09.2016. plkst. 16.00
Grozījumi nolikumā (14.09.2016.)
Piedāvājumu iesniegšana pagarināta līdz 03.10.2016. plkst. 16.00
Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūves būvuzraudzība Pabeigts
17.08.2016.   Skaņas, gaismas un skatuves aprīkojuma noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” vajadzībām Izbeigts
10.08.2016. Grozījumi 23.08.2016., piedāvājumu iesniegšana pagarināta līdz 2016.gada 12.septembrim plkst. 15.00
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem (19.08.2016., 05.09.2016.)
Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve Pabeigts
09.08.2016.   Formas tērpu un apavu piegāde pašvaldības iestādei
“Jelgavas pilsētas pašvaldības policija"
Pabeigts
01.08.2016.   Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana Pārtraukts
27.07.2016.   Lietus ūdeņu kanalizācijas sūknētavu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšana Pabeigts
07.07.2016. Pievienoti papildus dokumenti
(15.07.2016.)
Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13” būvprojekta izstrāde un pārbūves darbu autoruzraudzība Pabeigts
07.07.2016. Atbildes uz jautājumiem
(15.07.2016.)
Lietus ūdeņu kanalizācijas sūknētavu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšana Pārtraukts
07.06.2016. Atbildes uz jautājumiem (10.06.2016.) Jelgavas kultūras nama ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, siltummezgla un ugunsdzēsības sistēmu vienkāršotā atjaunošana Pārtraukts
06.06.2016.   Skatuves apgaismojuma tehnikas piegāde Pabeigts
25.05.2016. PRECIZĒJUMS
Atbildes uz jautājumiem (10.06.2016.)
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas jumta rekonstrukcija Pabeigts
  (2.posms)
Precizējums (22.09.2016.)

Atlasītajiem kandidātiem (13.09.2016.)

Atlasītajiem kandidātiem (12.09.2016.)

Atbildes uz jautājumiem (02.09.2016.)
Piedāvājumu iesniegšana pagarināta līdz 2016.gada 26.septembrim plkst. 14.00
Piedāvājumu iesniegšana
Objekts apskatei pieejams otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.
Atbildes uz jautājumiem (19.08.2016.)
Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve Pabeigts
15.04.2016.
(1.posms)

Atbildes uz jautājumiem 15.06.2016.
Atbildes uz jautājumiem 10.06.2016.
Atbildes uz jautājumiem 31.05.2016.
Grozījumi 27.05.2016.

Grozījumi 20.05.2016.
Grozījumi, piedāvājumu iesniegšana pagarināta līdz 2016.gada 17.jūnijam plkst. 10.00 (13.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (03.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (22.04.2016.)
Grozījumi
Atbildes uz jautājumiem (29.04.2016.)
Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve Pabeigts
1.posms
09.08.2016. (2.posms) Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana Pabeigts
15.04.2016. 1.posms Pašvaldības teritorijas zaļo platību, laukumu, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana Pabeigts
12.04.2016.   Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs Pabeigts
11.04.2016.   Transporta pārvada (tilta) pār Lielupi un Driksas upi, Jelgavā iespējamās būvniecības ietekmes uz vidi novērtējums Pabeigts
24.03.2016.   Dārza dizaina metu konkursa "Vides mozaīka" projektu realizācija Pabeigts
17.03.2016.   Pasta salas un tajā esošā aprīkojuma uzturēšana Pabeigts
14.03.2016.   Apdrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām Pabeigts
14.03.2016.
 
Degvielas piegāde Pabeigts
22.02.2016.   Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām Pabeigts

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu *
 
Publicēšanas datums Papildinformācija Iepirkuma priekšmets Statuss
19.01.2017.   Būvprojekta „Energoefektivitātes paaugstināšana PII ”Sprīdītis”” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
(id.Nr.JPD2017/2/MI)
Aktīvs
03.01.2017.   Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vajadzībām”
identifikācijas Nr. JPD2016/165/MI
Aktīvs
28.12.2016.   „Laikraksta „Jelgavas Vēstnesis” piegāde”, id.Nr.JPD2016/164/MI Pabeigts
23.12.2016.   „Jelgavas pilsētas sporta skolu audzēkņu nelaimes gadījumu apdrošināšana”, identifikācijas Nr. JPD2016/163/MI Aktīvs
22.12.2016.   Būvprojekta izstrāde objektam „Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai” un autoruzraudzība
(id.Nr.JPD2016/162/MI)
Pabeigts
01.12.2016.   Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”
(ID Nr. JPD2016/157/MI)
Pabeigts
01.12.2016.   Vieglā automobiļa piegāde
(ID Nr.JPD2016/161/MI)
Pārtraukts
28.11.2016.   Programmatūras Bentley GeoWeb Publisher licences piegāde un ģeotelpisko datu publicēšanas vides izstrāde un uzstādīšana
(id. Nr. JPD2016/160/MI)
Pabeigts
25.11.2016.   Telšu noma un piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām", identifikācijas Nr.JPD2016/151/MI Pabeigts
24.11.2016.   „Mācību līdzekļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” metālapstrādes specialitātei”, identifikācijas Nr.JPD2016/156/MI Pabeigts
24.11.2016.   "Būvprojekta “Skatu torņa izbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana Pilssalā, Jelgavā” izstrāde un autoruzraudzība", identifikācijas numurs JPD2016/158/MI Pabeigts
24.11.2016.   Interaktīvo tāfeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2.internātpamatskola”
(id.Nr.JPD2016/155/MI)
Pabeigts
24.11.2016.   „Ziemassvētku egles metāla konstrukciju demontāža un uzstādīšana”, identifikācijas Nr.JPD2016/153/MI Izbeigts
23.11.2016.   “Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūras uzturēšana”, identifikācijas Nr. JPD2016/152/MI Pabeigts
17.11.2016.   „Saimniecības preču iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām”, 
identifikācijas Nr. JPD2016/150/MI
Pārtraukts
03.11.2016.   “Reklāmas izvietošanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas nr. JPD2016/147/MI  Pabeigts
03.11.2016.   Tīmekļa vietņu www.kultura.jelgava.lv un festivali.jelgava.lv izstrāde
(id.Nr.JPD2016/142/MI)
Pabeigts
31.10.2016. Atbilde uz jautājumu (09.11.2016.) „Dienesta automašīnas noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Zemgales INFO”” (id.Nr.JPD2016/136/MI) Pabeigts
27.10.2016.   Grēdojamo komutatoru piegāde, uzstādīšana, sākumkonfigurēšana Jelgavas pilsētas domes vajadzībām
(id.Nr.JPD2016/148/MI)
Pabeigts
27.10.2016. Precizējums (28.10.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (02.11.2016.)
„Dienesta automobiļu noma Jelgavas pilsētas domei”, identifikācijas Nr.JPD2016/149/MI Pabeigts
24.10.2016. Atbildes uz jautājumiem (27.10.2016.) “Izmaksu un ieguvumu analīžu izstrāde”, identifikācijas Nr.JPD2016/146/MI Pabeigts
21.10.2016.   „Elektromontāžas darbi Ziemassvētku gaismas dekoru uzstādīšanai un noņemšanai”, (id.Nr.JPD2016/145/MI) Pabeigts
20.10.2016.   “Izmaksu un ieguvumu analīžu izstrāde”, identifikācijas Nr.JPD2016/140/MI Pārtraukts
20.10.2016.   "Stacionārā diagonālā pacēlāja piegāde un uzstādīšana, esošā stacionārā pacēlāja demontāža", identifikācijas Nr. JPD2016/143/MI Pabeigts
19.10.2016. Atbildes uz jautājumiem (27.10.2016.) Projektu pieteikumu izstrāde iesniegšanai uz programmas „Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014. – 2020. gadam” 1.konkursu Pabeigts
14.10.2016.   Nekustamā īpašuma nodokļa, Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevu un maksas par Jelgavas pilsētas domes administrācijas pakalpojumiem iekasēšana no fiziskām personām” (IDNr. JPD2016/138/MI) Pabeigts
13.10.2016.   Mācību līdzekļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” frizieru specialitātei
(id.Nr.JPD2016/137/MI)
Pabeigts
13.10.2016.   Dienesta automobiļu noma Jelgavas pilsētas domei Izbeigts
06.10.2016.   Rekreācijas telpas izveide Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē ”Jelgavas 2.internātpamatskola” Pabeigts
06.10.2016.   Ziemassvētku dekoru piegāde Pabeigts
30.09.2016.   Iespieddarbu druka un piegāde pašvaldības iestādei „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs"
(id.Nr.JPD2016/132/MI)
Pabeigts
29.09.2016.   Nepārtrauktās elektrobarošanas avota piegāde un uzstādīšana (id.Nr.JPD2016/131/MI) Pārtraukts
23.09.2016. informācija ieinteresētajiem piegādātājiem (29.09.2016.) Metāla profilu piegāde Pabeigts
22.09.2016. Precizējums (29.09.2016.) Telpu remontdarbi JPPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā Pabeigts
22.09.2016.   Sporta halles Mātera ielā 44a, Jelgavā telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Pabeigts
15.09.2016.   Būvprojekta „Segumu atjaunošana Dambja ielas posmā, Jelgavā” 1. un 3.kārtas realizācija Pabeigts
15.09.2016.   Mācību līdzekļu iegāde JPPII „Jelgavas Amatu vidusskola” vizāžistu specialitātei Pabeigts
15.09.2016. Atbildes uz jautājumiem (21.09.2016.) Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" ēkās Pabeigts
08.09.2016.   Labiekārtošanas darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” Pabeigts
08.09.2016.   Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2. Internātpamatskola” Pabeigts
08.09.2016.   Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā Pabeigts
01.09.2016.   Sporta halles Mātera ielā 44a, Jelgavā telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Pārtraukts
31.08.2016.   Rotaļu ierīču piegāde Pabeigts
25.08.2016.   Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts
25.08.2016.   Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Izbeigts
25.08.2016.   Logu un durvju demontāža, piegāde un uzstādīšana JPPI „Jelgavas pilsētas bibliotēka” Izbeigts
25.08.2016.   Būvuzraudzība objektā „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācija sūknētavas izbūve” Pabeigts
25.08.2016.   Pludmales pārģērbšanās kabīņu izgatavošana un piegāde Pabeigts
24.08.2016.   ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija Lielajā ielā 11, Jelgavā Pabeigts
18.08.2016.   Pilsētas pasākumu aprīkojuma uzstādīšana, noņemšana un uzglabāšana Pabeigts
18.08.2016.   Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2016.gada pārskatu revīzijas pakalpojums Pabeigts
18.08.2016. Atbildes uz jautājumiem (24.08.2016.) Būvprojekta “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 1. un 2. kārtas realizācija Pārtraukts
12.08.2016.   Drukas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts
11.08.2016. Precizējums (17.08.2016.) Divu volejbola laukumu ar smilts segumu izbūve Pabeigts
11.08.2016.   Ledus bloku piegāde 19.Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla vajadzībām Pabeigts
04.08.2016. Atbilde uz jautājumu
Atbilde uz jautājumu
Precizējums
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Pabeigts
04.08.2016.   Būvprojekta “Meža kapu teritorijas paplašināšana Bauskas ielā 12C, Jelgavā” 1. un 2. kārtas realizācija Pārtraukts
04.08.2016. Precizējums Drukas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pārtraukts
02.08.2016. Atbilde uz jautājumu Loka maģistrāles rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze Pabeigts
28.07.2016.   Apģērbu, apavu un galantērijas preču piegāde Pabeigts
28.07.2016. Atbilde uz jautājumu Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai Pabeigts
28.07.2016.   Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts
28.07.2016.   Demonstrācijas tehnikas piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts
26.07.2016. Atbilde uz jautājumu 04.08.2016. "Ēkas pārbūve Zemgales prospektā 7" būvprojekta izstrāde un pārbūves darbu autoruzraudzība Pabeigts
22.07.2016. Atbilde uz jautājumu Peldbaseina aprīkojuma piegāde Jelgavas Specializētai peldēšanas skolai Pabeigts
14.07.2016.   Pārtikas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai Pabeigts
14.07.2016.   Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta Pabeigts
08.07.2016.   Pārtikas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” mācību procesa nodrošināšanai  Pārtraukts
30.06.2016.   Būvprojekta „Ēkas Kr. Barona ielā 50 pārbūve un teritorijas labiekārtošana” izstrāde un autoruzraudzība Pabeigts
30.06.2016.   Telpu remontdarbi 2 (divās) Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs Pabeigts
30.06.2016.   Loka maģistrāles rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze Izbeigts
21.06.2016. Atbildes uz jautājumiem (28.06.2016., 01.07.2016.)
PRECIZĒJUMS (29.06.2016.)
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.pamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta Pabeigts
16.06.2016. Atbildes uz jautājumiem (21.06.2016.) Projektu pieteikumu izstrāde iesniegšanai uz programmas „Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam” 1.konkursu Pabeigts
16.06.2016.   Tīkla piekļuves vadības un tīkla pārvaldības risinājuma uzturēšana Pabeigts
10.06.2016.   Degvielas piegāde Pabeigts
10.06.2016.   Augstas efektivitātes gaisa sausinātāja piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei „Ķipari” Pabeigts
07.06.2016.   Vieglās automašīnas noma JPPI „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vajadzībām Pabeigts
02.06.2016.   Rotaļu laukumu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm Pabeigts
02.06.2016.  
Kancelejas preču piegāde
 
Pabeigts
01.06.2016. Atbildes uz jautājumiem (09.06.2016.) Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana Pabeigts
26.05.2016.   Rotaļu laukumu ierīču remonts un tehniskā apkope Pabeigts
26.05.2016.   Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Lācītis” Pabeigts
26.02.2016.   Āra sporta trenažieru laukuma izveidošana un sporta trenažieru piegāde, uzstādīšana Pasta salā Pabeigts
26.05.2016. PRECIZĒJUMS Tautas tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” kolektīviem Pabeigts
19.05.2016. Atbildes uz jautājumiem (24.05.2016.) Skeitparka elementu izbūve Pabeigts
19.05.2016.   Tūrisma informācijas elementu izgatavošana un uzstādīšana Jelgavas pilsētā Pabeigts
19.05.2016.   Kancelejas preču piegāde Pārtraukts
19.05.2016.   Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Jelgavas pilsētas administratīvajai teritorijai Pabeigts
19.05.2016. PRECIZĒJUMI (24.05.2016.)
Atbildes uz jautājumiem (25.05.2016.)
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” telpu ikdienas uzkopšana un teritorijas uzturēšana Pabeigts
19.05.2016. Atbildes uz jautājumiem (26.05.2016.) Saimniecības preču piegāde Pabeigts
18.05.2016.   Tūrisma informācijas elementu izgatavošana un uzstādīšana Jelgavas pilsētā Pārtraukts
12.05.2016. Atbilde uz jautājumu (18.05.2016.); (20.05.2016.) Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām Pabeigts
11.05.2016.   Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs Pabeigts
10.05.2016.   Telpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošana Zirgu ielā 47A, Jelgavā Pabeigts
06.05.2016. Atbildes uz jautājumiem (12.05.2016.) Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” ēkās Pabeigts
03.05.2016.   Telpu remontdarbi un teritorijas labiekārtošana Zirgu ielā 47A, Jelgavā Pārtraukts
03.05.2016. Atbildes uz jautājumiem (10.05.2016.) Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana Pabeigts
03.05.2016.   Būvprojekta izstrāde objektam „Segumu atjaunošana Dambja ielas posmā” un autoruzraudzība Pabeigts
28.04.2016.   Elektropieslēgumu nodrošināšana pasākumu laikā Pabeigts
28.04.2016.   Skaņas tehnikas piegāde Pabeigts
27.04.2016.   Teritorijas labiekārtošanas darbi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs „Jelgavas 4.sākumskola” un ”Jelgavas 1.internātpamatskola” Pabeigts
27.04.2016.   Telpu remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās Pabeigts
21.04.2016.   Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Pārlielupes bibliotēkā Pabeigts
21.04.2016.   Video tehnikas piegāde Pabeigts
20.04.2016.   Saimniecības preču piegāde Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centram Pabeigts
14.04.2016. Atbildes uz jautājumiem (22.04.2016.) Tīmekļa vietnes www.jelgava.lv izstrāde Pabeigts
14.04.2016.   Vieglā automobiļa (pasažieru mikroautobusa) iegāde Jelgavas izglītības pārvaldei Pabeigts
14.04.2016.   Jauno koku stādījumu ierīkošana Jelgavas pilsētā Pabeigts
07.04.2016.   Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Pabeigts
07.04.2016.   Sporta laivu piegāde Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolai Pabeigts
07.04.2016.   Rotaļu laukumu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana pirmskolas izglītības iestādēm Pārtraukts
31.03.2016.   Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Valsts ģimnāzija" rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze Pabeigts
31.03.2016.   Papildu vispārējie celtniecības darbi sporta zāles būvniecībai Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei “Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā Pabeigts
29.03.2016.   Vieglā automobiļa (pasažieru mikroautobusa) piegāde Pabeigts
23.03.2016. Atbildes uz jautājumiem (30.03.2016.) Būvprojekta izstrāde objektam „Lietus ūdens kanalizācijas tīklu nomaiņa Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai” un autoruzraudzība Pabeigts
17.03.2016.   Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Pārtraukts
17.03.2016.   Bīstamo un nevēlamo koku un zaru izzāģēšana Pabeigts
16.03.2016.   Vasaras puķu stādu piegāde Jelgavas pilsētas apstādījumiem Pabeigts
16.03.2016.   Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2016.gadā Pabeigts
10.03.2016. PRECIZĒJUMS (15.03.2016.)
Ieinteresētajiem piegādātājiem
(18.03.2016.)
Papildu būvdarbi teritorijas labiekārtošana, ceļu un laukumu izbūve Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas 2.internātpamatskola” Filozofu ielā 50, Jelgavā Pabeigts
10.03.2016.   Saimniecības preču piegāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram Pabeigts
10.03.2016.   Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pabeigts
08.03.2016.   Tehniskais nodrošinājums pilsētas pasākumiem Pabeigts
 
 
B daļas pakalpojumu iepirkumi *
Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Statuss
12.01.2017. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana JPPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vajadzībām (id.Nr.JPD2017/1/MI) Izbeigts
23.12.2016. „Telpiskās plānošanas platformas izveide Jelgavas pilsētai, Jelgavas un Ozolnieku novadiem” (id.Nr.JPD2016/139/MI) Pabeigts
21.12.2016. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vajadzībām
(id.Nr.JPD2016/159/MI)
Aktīvs
23.11.2016. Mākslinieku (mūziķu) dalība XIX Starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā (id.Nr.JPD2016/154/MI) Pabeigts
02.11.2016. Telpiskās plānošanas platformas izveide Jelgavas pilsētai, Jelgavas un Ozolnieku novadiem Pabeigts
26.10.2016. 3D ilūzijas priekšnesuma “BUR MAN BURI”, organizēšana Latvijas valsts svētkos Pabeigts
17.10.2016. Programmas “FasTracKids” licences un ikmēneša piekļuves nodrošināšanas iegāde Pabeigts
07.10.2016. Viesnīcu pakalpojumi Pabeigts
23.09.2016. Logu un durvju demontāža, piegāde un uzstādīšana JPPI “Jelgavas pilsētas bibliotēka" Pabeigts
21.09.2016. Formas tērpu ikdienas kreklu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām (id.Nr.JPD2016/126/MI) Pabeigts
15.09.2016. Jaungada sagaidīšanas koncertšova (ielūdz Baiba Sipeniece un Jelgavas pilsēta), mākslinieciskās programmas sagatavošana un organizēšana 2016.gada 28.decembrī (id.Nr.JPD2016/123/MI) Pabeigts
12.09.2016. Logu un durvju demontāža, piegāde un uzstādīšana JPPI „Jelgavas pilsētas bibliotēka" Pabeigts
06.09.2016. Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm Pabeigts
23.08.2016. Programmas “FasTracKids” licences un ikmēneša piekļuves nodrošināšanas iegāde Pabeigts
21.07.2016. Koncertšova Cabarete mākslinieciskās programmas sagatavošana un organizēšana 2016.gada 19.augustā Zemgales olimpiskajā centrā Pabeigts
15.07.2016. Kvalifikācijas prakses nodrošināšana profesionālās tālākizglītības programmā „Metālapstrāde” Pabeigts
21.06.2016. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas Valsts ģimnāzijai Pabeigts
30.06.2016. Pasākumu organizēšanas pakalpojumi Pabeigts
19.05.2016. Latvijas šlāgeru un kantrī mūzikas dziesmu aptaujas “Dzintara dziesmas” fināla koncertšova, mākslinieciskās programmas sagatavošana un organizēšana 2016.gada 18.jūnijā Pabeigts
10.05.2016. Dzīvnieku izķeršanas un aprūpes pakalpojumi Pabeigts
10.05.2016. Datorzinību pasniedzēju pakalpojumi Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra izglītības programmu īstenošanai Pabeigts
10.05.2016. 3D multimediāla performances projekciju uz kokiem “...kādu nakti pilsētā ienāca mežs”, Jelgavas pilsētas svētkos Pabeigts
02.05.2016. Mākslinieku (mūziķu) dalība X Starptautiskajā Smilšu skulptūru festivālā Pabeigts
28.04.2016. Angļu valodas pasniedzēju pakalpojumi Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra izglītības programmu īstenošanai Pabeigts
28.04.2016. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” vasaras nometnē “50 dienās apkārt pasaulei” Pabeigts
20.04.2016. Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē Pabeigts
20.04.2016. Vasaras puķu stādīšana un to uzturēšana Jelgavas pilsētas puķu podos un traukos Pabeigts
15.04.2016. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „Jelgavas 4.sākumskola” Pabeigts
08.04.2016. Jelgavas pilsētā klaiņojošo dzīvnieku īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē Pārtraukts
09.02.2016. Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Pabeigts
08.02.2016. Jelgavas pilsētas ielu apstādījumos augošu koku vainagu veidošana Pabeigts
01.02.2016. 3D multimediāla instalācija un projekcija uz kinētiskas skulptūras dabā “MĪLESTĪBAS MOZAĪKA” 18. STARPTAUTISKAJĀ LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLĀ Pabeigts
29.01.2016. Pašvaldības teritorijas zaļo platību, ielu un ietvju ikdienas uzturēšana – papildus pakalpojuma apjomi Pabeigts
18.01.2016. Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jelgavas sociālo lietu pārvaldei Pabeigts

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi * *
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi *


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs