9.5 °C, 8.1 m/s, 62.7 %

Tiesību aizsardzība

Sākumlapa PakalpojumiTiesību aizsardzība
Tiesību aizsardzība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tās jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums Veidlapa
Konsultācijas un vispārīgās informācijas sniegšana par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem Iesniegums brīvā formā klātienē, pa telefonu vai elektroniski
Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izraksta izsniegšana E-pieteikums

Veidlapa 2-2

E-veidlapa 2-2

Veidlapa 4-18

E-veidlapa 4-18

Izziņas saņemšana no Fizisko personu reģistra Veidlapa 8-86

E-veidlapa 8-86

Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem Veidlapa 4-16

E-veidlapa 4-16

Izziņas par būves likumību izsniegšana  Veidlapa 4-14
E-veidlapa 4-14
Izziņas par būves neesību izsniegšana Veidlapa 4-15

E-veidlapa 4-15

Pieteikums par sapulces, gājiena un piketa rīkošanu Veidlapa 2-16

E-veidlapa 2-16

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Iesniegums

Sūdzība

Objektu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību Iesniegums
Masu pasākumu uzraudzība, nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību Iesniegums
Dzīvesvietas apsekošana civillietās Iesniegums 
Izziņu izsniegšana civillietās Iesniegums
Administratīvās lietas materiālu (kopijas) izsniegšana privātpersonām vai to pārstāvjiem Iesniegums
Uzturēšanās medicīniskajā atskurbtuvē Iesniegums
Alkohola ietekmes pārbaude Rakstveida pieteikums Jelgavas pašvaldības policijai