15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

Publiskie pārskati

Sākumlapa DokumentiPubliskie pārskati
Publiskie pārskati

Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Publiskais pārskats tiek sagatavots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem.”

Lejupielādei pieejami Jelgavas pašvaldības publiskie pārskati sākot ar 2001. gadu.