19.3 °C, 1.3 m/s, 85.8 %

Sadraudzības pilsētas

Sākumlapa PilsētaPar JelgavuSadraudzības pilsētas
Sadraudzības pilsētas

it.jpg

Alkāmo (Alcamo), Itālija
Sadraudzības līgums noslēgts 2002. gada 26. jūlijā Alkāmo. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Alkāmo pilsētas tā brīža mērs Džakomo Skala. Līgums paredz sociālās un kultūras pieredzes apmaiņu, kā arī līdzdalību un atbalstu sadarbības projektos dažādās jomās. Visaktīvāk šo gadu laikā kontaktus uzturējuši un pieredzes apmaiņā dalījušies abu pilsētu uzņēmēji.

2017. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 45 375.

 

it.jpg

Komo (Como), Itālija
Sadraudzības līgums noslēgts 2016. gada 23. novembrī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Komo pilsētas vicemēre Silvija Magni. Ar pilsētu aktīvi sadarbojas Jelgavas Amatu vidusskola, izstrādājot profesionālo skolu audzēkņu un skolotāju apmaiņas programmas. Ik gadu notiek pieredzes apmaiņas braucieni gan skolēniem, gan skolotājiem. Tā, piemēram, 2019. gada pavasarī “Erasmus+” projekta gaitā mācību praksē Komo piedalījās seši skolēni – ēdināšanas pakalpojumu specialitātes grupas audzēknis, konditoru grupas audzēkne, divas komercdarbības specialitātes audzēknes, kā arī divas skolotājas. Šī projekta laikā mūsu Amatu vidusskolas audzēkņi strādāja Komo pilsētas uzņēmumos – maiznīcā “Fornaio Beretta” un restorānā “Ristorante Rino”. Savukārt skolotājām bija iespēja vērot mācību procesu Komo profesionālajās skolās. Būtiski, ka audzēkņi šādas prakses noslēgumā iegūst starptautisku dokumentu, kas apliecina atzinību par iegūto starptautisko pieredzi un zināšanām.

2015. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 84 394.

 

sw.jpg
Hellefoša (Hallefors), Zviedrija
Sadraudzības līgums noslēgts 2004. gada 5. aprīlī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Hellefošas pašvaldības izpildkomitejas priekšsēdētājs Penti Suponens. Noslēgtais līgums paredz sadarbību pilsētvides veidošanā, tūrisma, kultūras un sociālajā jomā. Sadarbības pirmsākumos abas pilsētas vienoja kopīgs projekts, kas Jelgavai deva iespēju gūt pieredzi tūrisma attīstības jomā. 2000. gadu sākumā – laikā, kad ne tikai Jelgavā, bet arī visā Latvijā tūrisms vēl bija maz attīstīts, – tieši Hellefoša  deva pirmo stimulu mūsu pilsētai sākt pilnveidot tūrisma nozari, mācīties radīt tūrisma produktus. Sadarbības rezultātā Jelgavā notika arī pirmās tūrisma jomas speciālistu apmācības.

Pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits 7 000.

 

79c286062d52cd699103b15f9418b52b.png
Novaodesa (Novu Odessa), Brazīlija
Nodomu protokols noslēgts 2007. gada 10. jūnijā, paredzot sadarbību daudzās jomās, tostarp arī sniedzot atbalstu organizācijām, uzņēmumiem, valsts iestādēm un veicinot abu valstu kultūras un vēstures izpratni. Sākotnēji sadarbība veidojusies kultūras jomā. Koncerttūrē uz tālo Brazīliju 2009. gadā devās Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā – viņi piedalījās Novaodesas pilsētas svētkos un sniedza koncertu brīvdabas estrādē.

2015. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 56 764.
www.novaodessa.sp.gov.br

 

sw.jpg
Naka (Zviedrija)

Sadraudzības līgums noslēgts 2000. gadu sākumā, paredzot pieredzes apmaiņu pašvaldības, vides, izglītības, kultūras, sporta, atkarības vielu profilakses jomā.

Jelgavnieki plašāk iepazīt Stokholmas priekšpilsētas Nakas skaisto arhitektūru, dabasskatus un arī to, kāda ir šīs pilsētas iedzīvotāju svētku un ikdienas dzīve, varēja 2014. gadā, kad Jelgavas kultūras namā bija apskatāma sadraudzības pilsētas veidotā fotoizstāde “Zviedrijas pērle – Naka”.

Taču pirmsākumi abu pilsētu sadarbībai meklējami vēl pirms sadraudzības līguma noslēgšanas, kad kopīgi ar Naku tika realizēts ES projekts atkarību profilakses programmas izveidē. Tā laikā Jelgavas pašvaldības speciālisti devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Naku, kur izzināja, kā Zviedrijas pilsētā notiek profilaktiskais darbs atkarību jomā. Tieši Nakā jelgavnieki guva vērtīgu pieredzi par to, kā šajā procesā var iesaistīties ne tikai speciālisti, bet arī sabiedrība – Nakā to aktīvi darīja vecāki. Tas bija pirmais impulss tam, ka mūsu pilsētā tika dibināta organizācija “Vecāki Jelgavai”, kuras aktīvais darbs turpinājās 11 gadus. Redzamākā “Vecāki Jelgavai” aktivitāte bija regulāras patruļas pilsētā, kad vecāki vēlās vakara stundās un naktīs izgāja pilsētas ielās, lai uzraudzītu jauniešu iecienītas atpūtas vietas, parkus, skvērus. Šo apgaitu mērķis bija novērst iespējamos nelaimes gadījumus, pasargāt jauniešus un palīdzēt viņiem grūtās situācijās. Atbalstu šīm patruļām sniedza arī policija. Projekts guva lielu rezonansi arī citviet Latvijā, un jelgavnieku piemēram sekoja gan Rīgas vecāki, gan vecāki citās pašvaldībās.

2016. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 99 359.
www.nacka.se

 

ee.jpg
Pērnava (Parnu), IgaunijaPērnavas un Jelgavas attiecības aizsākās jau 1957. gadā, un sadarbība kultūras jomā ir visintensīvākā. Pērnavā ir notikušas Jelgavas un Šauļu mākslinieku kopizstādes, tēlnieki piedalījušies mūsu Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā. Jelgavu, Šauļus un Pērnavu vieno atslēgvārds B3 – šī kombinācija iezīmē starptautisku mākslas izstādi starp trim pilsētām, kas katru gadu notiek citā pilsētā. Tāpat Jelgavai cieša sadarbība ir izveidojusies ar Pērnavas bigbendu.Arī Jelgavas Amatu vidusskola ir realizējusi divus kopīgus projektus ar Pērnavas profesionālo vidusskolu, kad topošie pavāri un tērpu stila speciālisti no Igaunijas apmaiņas programmas gaitā nedēļu mācības aizvadīja mūsu skolā, bet jelgavnieki – Pērnavā.
2015. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 51 000.
www.parnu.ee
index.php.gif
Rieijmalmezona (Rueil-Malmaison), FrancijaSadraudzības līgums noslēgts 2007. gada 28. jūnijā. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Rieijmalmezonas mērs Patriks Oljē. Līgums paredz sadarbību civilās aizsardzības, krīzes pārvaldības un pilsētas infrastruktūras pārraudzības, zinātnes, tehnoloģiju, kultūras, sporta, veselības aprūpes, cilvēkresursu un uzņēmējdarbības jomā. Līdz šim abu pilsētu sadarbība visciešāk izvērtusies izglītības jomā, pedagogiem un audzēkņiem dodoties apmaiņas braucienos un apgūstot jaunas prasmes, metodes un iepazīstot citādāku pieeju izglītības procesa īstenošanā. Visilgākā sadarbība izveidojusies starp Jelgavas Amatu vidusskolu un Rieijmalmezonas metālapstrādes skolu, taču nu jau šis sadarbības loks paplašinājies, aptverot visas Amatu vidusskolā piedāvātās mācību programmas, bet pirms dažiem gadiem sadarboties sāka arī abu pilsētu mākslas skolas. Desmit gadu laikā Francijā skolojušies 140 mūsu audzēkņi, savukārt Jelgavā – 116 audzēkņi no Rieijmalmezonas.2017. gadā, svinot desmit gadus kopš pilsētu sadarbības aizsākuma, abu pilsētu mēri parakstīja paplašinātu sadarbības līgumu. Nozīmīgākais jauninājums – pilsētu ciešāka sadarbība ekonomikas jomā. Lai arī jau iepriekš pilsētas īstenojušas sadarbību ekonomikas jomā, proti, Rieijmalmezonā ik gadu tiek rīkots Ziemassvētku tirdziņš, kurā iespējams iegādāties arī Jelgavā ražotus produktus, paplašinātais sadarbības līgums paredz ekonomisko sadarbību izvērst jau citā līmenī.

2016. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 78 195.

www.mairie-rueilmalmaison.fr
lt.jpg
Šauļi (Siauliai), Lietuva
Sadraudzības līgums parakstīts 1960. gadā, un šobrīd ir izveidojusies sadarbība izglītības, kultūras, sporta, sociālās labklājības, atkarības vielu profilakses un vides izpratnes un risku pārvaldes jomā. No 2007. līdz 2013. gadam tika realizēta Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, kuras gaitā uzsākta sadarbība civilās aizsardzības jomā. Izveidota vienota glābšanas komanda plūdu situāciju novēršanai Latvijas–Lietuvas reģiona pierobežas teritorijā, nodrošinot ūdens atsūknēšanu no applūdušajām teritorijām un novēršot stratēģiski svarīgu objektu applūšanu. Savukārt no 2014. līdz 2020. gadam tiek realizēta “Interreg V-A” Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, kas paredz civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošanu un tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu darbības efektivitātes uzlabošanu. Pilsētas sadarbojas arī iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošanā, uzlabojot publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos.

Tāpat starp abām pilsētām sadarbība ir kultūras jomā. Ik gadu Jelgava Šauļos rīko divas preses konferences – pirms Ledus skulptūru festivāla un pirms Smilšu skulptūru festivāla. Abu festivālu laikā arī Šauļu izglītības iestādēs tiek rīkots kolāžu konkurss, un visiem dalībniekiem tiek dāvināts ielūgums uz festivālu Jelgavā, bet labākā darba autors no mūsu atbalstītājiem saņem arī apmaksātus autotransporta izdevumus, lai nokļūtu festivālā. Cieša sadarbība ir arī ar Šauļu bigbendu.

2018. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 100 618.

www.siauliai.lt
tw.jpg
Sjiņjina (Hsin Ying), Taivāna
Sadraudzības līgums noslēgts 2000. gada 2. aprīlī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Ivans un Sjiņjinas pilsētas mērs Čens Čings, paredzot sadarbību mākslas un kultūras jomā. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā 2019. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldības delegācija apmeklēja vairākus Sjiņjinas uzņēmumus, izvērtēja un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas. Pateicoties abu pilsētu sadraudzībai, Jelgavai bija arī iespēja Taivānā sevi prezentēt viedo tehnoloģiju konferencē, kur kopumā tika pārstāvētas 55 pasaules valstis.

Pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits 75 000.

 

dk.jpg
Vejle, Dānija
Sadraudzības līgums parakstīts 1992. gadā un paredz sadarbību izglītības jomā un pieredzes apmaiņu starp pašvaldību darbiniekiem.

Vienā no pirmajiem pieredzes apmaiņas braucieniem Vejles pašvaldības darbinieki iepazīstināja Jelgavas pašvaldības speciālistus ar savu darba organizāciju pašvaldībā, un sadarbības rezultātā Jelgavā tika izveidota Vienas pieturas aģentūra iedzīvotāju apkalpošanai, kas vēlāk pārtapa Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā. Šāda darba organizācija iedzīvotājiem ļauj daudz ērtāk komunicēt ar pašvaldību un visus nepieciešamos jautājumus atrisināt vienuviet.

Sadarbība ar Dānijas pilsētu aizsākās neilgi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kas nebija viegls laiks Latvijā. Tolaik nenovērtējams bija Vejles atbalsts Jelgavas skolām, dāvinot mēbeles un datortehniku, tāpat humāno palīdzību – apģērbu – no Vejles saņēma Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa, lai sniegtu atbalstu pilsētas trūcīgajām ģimenēm.

Savukārt Jelgavas bērnunama audzēkņiem ar Vejles pašvaldības finansiālu atbalstu vairāk nekā desmit gadus pēc kārtas bija iespēja organizēt vasaras nometnes pie jūras – tika sarūpētas teltis, guļammaisi, gumijas laivas un cits atpūtai nepieciešamais inventārs, apmaksāta bērnu ēdināšana.

Abu pilsētu sadarbība turpinās – Jelgavas pašvaldības pārstāvji 2019. gadā Vejlē piedalījās dāņu biedrības organizētajā lietišķajā forumā “Reemigrācija – vakances un izaicinājumi”, kā arī apmaiņas brauciena laikā, tiekoties ar Vejles pašvaldības priekšsēdētāju un vietniekiem, tika pārrunāta iepriekšējo gadu sadarbība un ieskicētas jomas, kurās pilsētas varētu sadarboties turpmāk.

2013. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 52 449.

www.vejle.dk
11a79a78c3cf79c8c784f9dc1d7b49cd.jpg
Ivanofrankivska (Ivano-Frankivsk), Ukraina
Sadraudzības līgums noslēgts 2007. gada 24. oktobrī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Ivanofrankivskas pilsētas mērs Viktors Anuškevičus. Līgums paredz sadarbību investīciju projektu izstrādē un realizācijā, kultūras, mākslas, izglītības, veselības aizsardzības, tūrisma un sporta jomā. Aktīvi ar Ivanofrankivsku sadarbojas Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde, kas ik gadu organizē nometnes ukraiņu bērniem, un Jelgavas Amatu vidusskola, kas sadarbojas ar augstāko profesionālo viesnīcu servisa un tūrisma skolu. Mūsu Amatu vidusskolas pedagogi sadarbības laikā ir organizējuši Ivanofrankivskas profesionālās skolas pavāru un konditoru specialitāšu pedagogu apmācību.

Pagājušajā gadā Jelgavā pieredzes apmaiņas vizītē ieradās Ivanofrankivskas Izglītības departamenta speciālisti, lai pārrunātu sadarbības iespējas jauniešu apmaiņas programmas rīkošanai šogad.

2019. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 241 100.

 

index-1.php.gif
Bjalistoka (Bialystok), Polija

Sadraudzības līgums noslēgts 1994. gada 18. novembrī. Līgumu parakstījis Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Ivans un Bjalistokas pilsētas domes priekšsēdētājs Jans Hojnovskis. Tas paredz sadarbību kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta un tūrisma jomā. Kultūras jomā notiek apmaiņa ar jaunām fotoizstādēm no sadraudzības pilsētām, lai iedzīvotāji gan Jelgavā, gan Bjalistokā varētu sekot līdzi katras pilsētas izaugsmei. Tā 2017. gadā Jelgavā bija skatāma Bjalistokas fotoizstāde, kas fotodarbos atspoguļoja Bjalistokas arhitektūru, pilsētvidi un cilvēkus, bet 2015. gadā notika pieredzes apmaiņa Radošuma festivālā, kas ik gadu norisinās Bjalistokas centrā.

2014. gadā pilsētas pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 295 401.

 

flag-of-the-united-states_8.png

Kārmela (Carmel), ASV
2022. gada 14. decembrī parakstīts sadraudzības līgums starp Jelgavu un Kārmelu (ASV). Līgumu parakstīja abu pilsētu mēri – Andris Rāviņš un Džeimss Brainards. Šajā abām pašvaldībām nozīmīgajā notikumā klāt bija arī Latvijas goda konsuls Indiānā Andris Bērziņš, kurš izteica atbalstu šai partnerībai. Lēmums par sadraudzības līguma slēgšanu tika pieņemts 2022. gada maijā. Sadraudzības mērķis ir veicināt sapratni, nostiprināt un attīstīt draudzību un sadarbību starp abām pilsētām. Noslēgtais līgums paredz sadarbību un pieredzes apmaiņu ilgtspējīgas attīstības, civilās aizsardzības, informācijas tehnoloģiju, veselības aprūpes, izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības un citās abām pilsētām svarīgās jomās.2022. gada nogalē Jelgavas pilsētas slimnīca saņēma vērtīgu dāvinājumu no Indiana University Health ASV – medicīnas personāla apģērbu. Uz Jelgavu nogādātas 14 335 medicīnas apģērba vienības 286 000 eiro vērtībā.

Kārmela ir pilsēta Indiānā ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju.

https://www.carmel.in.gov/