25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Senā Jelgava

Senā Jelgava

6ae021ce7d5b8920dab257e36fa7f53e.jpg
“Slavas un varonības gara apmirdzēta ir Jelgavas pagātne. Zemgales auglīgā līdzenuma viļņojošās druvas un zeltainiem graudiem briestošas vārpas ir devušas un dod Jelgavai Latvijas maizes klēts atslēgas turētāja goda pilno nosaukumu. Daudzie kari, kas plosījušies mūsu dzimtenes ārēs, nava spējuši satricināt Jelgavas varenību.

Ar milzu soļiem Jelgava iet pretīm jaunai varenībai un vēl spožākai nākotnei. Jelgavas plaukšana un zelšana nekad neapstāsies. Ar seno zemgaliešu varoņgaru un kristālicietu tēvzemes mīlestību sirdīs Jelgavas tagadējā un nākošās paaudzes liks piepildīties davas dzimtās pilsētas nākotnes vēl slavenākai misijai.” (“Jelgavas Ziņas”)