12.9 °C, 2 m/s, 82.6 %

Bāriņtiesa

Sākumlapa Bāriņtiesa
Bāriņtiesa

Bāriņtiesa ir Jelgavas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Jelgavas valstspilsētas administratīvā teritorija.

Bāriņtiesa

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava
Darba laiks:

Pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 19.00, pusdienlaiks no pulksten 12.00.-13.00;

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00, pusdienlaiks no pulksten 12.00.līdz 13.00;

Piektdien no pulksten 8.00 līdz 14.30, pusdienlaiks no pulksten 12.00 līdz 12.30.

 

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no pulksten 15.00 līdz 19.00;

Otrdienās un ceturtdienās no pulksten 8.00 līdz 12.00.

Amats Vārds, Uzvārds Kontaktinformācija
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Irisa Guntra Turčinska 63081700, 29461705
irisa.turcinska@barintiesa.jelgava.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Daina Viņķele 63081719, 26858539
daina.vinkele@barintiesa.jelgava.lv
Bāriņtiesas sekretāre-lietvede Dzidra Ceple  63084415, 22544144
dzidra.ceple@barintiesa.jelgava.lv
Bāriņtiesas locekle Inga Pilāte 63084416, 28446802
inga.pilate@barintiesa.jelgava.lv
Bāriņtiesas locekle Ilona Lediņa 63081718, 27660353
ilona.ledina@barintiesa.jelgava.lv
Bāriņtiesas locekle Agnese Knabe 63084413, 29004099
agnese.knabe@barintiesa.jelgava.lv
Bariņtiesas locekle Aija Ceple-Maslaka 63081701, 28447051
Aija.Ceple-Maslaka@barintiesa.jelgava.lv
Bāriņtiesas psiholoģe Ligita Ozola 63081718, 27660355
ligita.ozola@barintiesa.jelgava.lv
Sniegtie pakalpojumi
 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Domstarpību izšķiršana
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai
 • Bērna mantisko interešu aizsardzība
 • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
 • Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana
 • Adopcija
 • Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 • Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma
 • Aizgādņa iecelšana
 • Audžuģimene