3.5 °C, 4.6 m/s, 71 %

Pašvaldības atbalsta programmas jelgavniekiem

Sākumlapa PilsētaSabiedrībaPašvaldības atbalsta programmas jelgavniekiem
Pašvaldības atbalsta programmas jelgavniekiem

 

Nevalstiskajām organizācijām

Jelgavas pilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programma

Finansējums 2024. gadā – 103 000 €

Finansējums tiek piešķirts Jelgavas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam un projektu realizācijai. Finansējumu piešķir sabiedriski nozīmīgu pasākumu organizēšanai un projektu realizēšanai Jelgavā; telpu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei, kas nepieciešami pamatdarbības nodrošināšanai; administratīviem izdevumiem, kas nepieciešami darbības nodrošināšanai; sociālo programmu īstenošanai; pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai.

Paziņojums par projektu konkursu “Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts” 2024. gadam.

 

Iedzīvotāju līdzdalības projektu konkurss

Līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkurss

Finansējums 2024. gadā – 40 000 €

Konkurss ir iespēja iedzīvotājiem piesaistīt pašvaldības finansējumu savu ieceru īstenošanai. Galvenie noteikumi – projektus realizē pašvaldība ar nosacījumu, ka viena projekta finansējums nepārsniedz 20 000 eiro, ieskaitot visus nodokļus un nodevas, kā arī iespējamo izmaksu pieaugumu projekta īstenošanas stadijā. To, kurus projektus realizēt, izvēlas iedzīvotāji balsojumā.

Paziņojums par līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu 2024. gadā.

 

Uzņēmējiem

Grantu programma “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem”

Finansējums 2024. gadā – 50 000 €

Pašvaldības grantu programma “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” ir atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Jelgavā, īpašu vērību veltot sociāli atbildīgiem komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem. Viena piešķirtā granta apmērs nedrīkst pārsniegt 10 000 eiro.

 

Pieslēgumiem kanalizācijas tīkliem

Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Finansējums 2024. gadā – 30 000 €

Līdzfinansējums pieslēguma izbūvei centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Paziņojums par pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēguma izbūvei 2024. gadā

 

Kultūras projektiem

Kultūras padomes projektu konkurss

Finansējums 2024. gadā – 38 453 €

Projektu konkursā uz pašvaldības finansējumu Jelgavai nozīmīgu, unikālu un tradicionālu kultūras projektu īstenošanai dažādās kultūras un mākslas nozarēs var pretendēt fiziskas un juridiskas personas, kas reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā, tām nav nodokļu parādu un nav vērsta piespiedu parāda piedziņa. Konkursā nedrīkst piedalīties pilsētas profesionālie kolektīvi un Kultūras padomes locekļi. Par līdzekļu izlietojumu lemj Jelgavas valstspilsētas Kultūras padome.

Paziņojums par konkursa 1. kārtu 2024. gadā

 

Energoefektivitātei

Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Finansējums 2024. gadā – 12 000 €

Līdzfinansējumu piešķir tehniskajai apsekošanai un atzinuma sagatavošanai, mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai un būvprojekta vai apliecinājuma kartes, vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai. Līdzfinansējums tiek piešķirts līdz 50% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 eiro vienai daudzdzīvokļu mājai.

Saistošie noteikumi “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

 

Pagalmu labiekārtošanai

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Finansējums 2024. gadā – 100 000 €

Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas labiekārtot mājai piesaistīto zemesgabalu, var iesniegt pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība” pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Lielāku atbalstu var saņemt mājas, kuras izveidos slēgta tipa atkritumu konteineru laukumus.

Paziņojums par programmu 2024. gadā

Saistošie noteikumi “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”