3.7 °C, 4.7 m/s, 81.5 %

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis

 

Iesniegums iestādei

Lai sekmētu sporta darba attīstību Jelgavas valstspilsētā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” izskata iesniegumus un priekšlikumus sporta darba jautājumos un iesniegumus iestādes apsaimniekošanā esošo sporta bāzu izmantošanai. Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā. Plašāks pakalpojuma apraksts ŠEIT.

Iesnieguma veidlapa JVPI “Sporta servisa centrs” 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  • Klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs” Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2. stāvā 35. kabinetā.
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Jelgava, Uzvaras iela 8, LV-3001.
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: sports@sports.jelgava.lv (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu).
  • Elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta servisa centrs”.

Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem

Lai piedāvātu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem daudzveidīgas fiziskās aktivitātes un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu dažādu sporta veidu attīstību, atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu projektu izstrādē un īstenošanā, pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” pieņem pieteikumus konkursam uz  līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem. Pieteikumi tiek pieņemti līdz kalendārā gada 10. oktobrim. Plašāks pakalpojuma apraksts ŠEIT.

Nolikums “Jelgavas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam”

 Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam 

Sporta pasākuma projekta izmaksu tāme 

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  • Klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sporta servisa centrs” Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2. stāvā 35. kabinetā.
  • Sūtot pa pastu uz adresi: Jelgava, Uzvaras iela 8, LV-3001.
  • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: sports@sports.jelgava.lv (parakstīts ar drošu elektronisku parakstu).