4.3 °C, 3.6 m/s, 92.2 %

Dokumenti

Dokumenti

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “SPORTA SERVISA CENTRS”

IESTĀDES NOLIKUMS 

Iestādes logotips lietojams kopā ar Jelgavas pilsētas logotipu. Jelgavas pilsētas simbolikas lietojumu regulē Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-8 “Jelgavas pilsētas simbolika”.

SSC_logo.jpg

SSC logo.pdf                                              

SSC logo.ai

 SSC logo.eps

SSC logo uz balta fona.pdf

SSC logo.jpg

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem par simbolikas lietošanu Jelgavas pilsētas simboliku nekomerciāliem mērķiem atļauts lietot, ja ir saņemts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību departamenta rakstisks saskaņojums (iesūtot elektroniski pa e-pastu marketings@jelgava.lv).

Izvietojot Jelgavas pilsētas simboliku uz komercmateriāliem, Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijā jāiesniedz iesniegums un jāsaņem Estētikas komisijas pozitīvs lēmums, kā arī jānomaksā Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva (Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” 2. nodaļa “Nodeva par Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanu”).

Pamatojoties uz Konkurences likuma 3. nodaļas 14.1. pantu, kapitālsabiedrībām savā darbībā jānodrošina brīva un godīga konkurence, aizliedzot kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Tādējādi publicitātes materiālos pasākuma atbalstītāju-privātu struktūru (juridiskas personas) simbolika (logotipi) jāizvieto atsevišķi – vizuāli nodalot no Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās iestādēm.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību departamentu (tel. 63005567, 63005556, e-pasts: marketings@jelgava.lv).