23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Sabiedrība

Sākumlapa PilsētaSabiedrība
Sabiedrība

Jelgava ir ceturtā lielākā pilsēta Latvijā, viena no 9 valsts nozīmes pilsētām, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedrs. Pilsēta piedāvā tās iedzīvotājiem un viesiem darbam un atpūtai harmonisku vidi. Jelgavnieki dzīvo drošā un attīstītā Eiropas pilsētā ar augstu dzīves kvalitāti. Jelgava ir Zemgales plānošanas reģiona nacionālas nozīmes attīstības centrs, kurā koncentrējas izglītības, pētniecības un jauninājumu potenciāls, kas dod pozitīvu ilgtspējīgas attīstības stimulu reģiona un valsts attīstībai kopumā.
TORNIS 01.jpg
Jelgavā ir dinamiska, uz zināšanām balstīta ekonomika, plašas izglītības iespējas, labvēlīga sociālā vide un aktīva kultūras un sporta dzīve. Pilsētas iedzīvotāju ienākumi un labklājība pieaug katru gadu. Iedzīvotāju skaits ir aptuveni 61 000. Jelgavā ir 21 784 darba vietu, kur nodarbināti 55% jelgavnieku un 45% – apkārtējo teritoriju iedzīvotāji.

Etniskais sastāvs:

Attēls2.jpg

Prioritātes:

  • Izglītots, konkurētspējīgs, vesels un sociāli aktīvs iedzīvotājs.
  • Ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju un jauninājumu centrs.
  • Pilsēta ar mūsdienīgu un ilgtspējīgu dzīves vidi.