6.3 °C, 2.6 m/s, 95.4 %

Kultūra, sports, tūrisms

Sākumlapa PakalpojumiKultūra, sports, tūrisms
Kultūra, sports, tūrisms

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums Veidlapa
Brīvpieejas datoru pieejamības nodrošināšana
Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai Veidlapa 2-3

E-veidlapa 2-3

Saskaņojums pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai Veidlapa 2-17

E-veidlapa 2-17

Satiksmes ierobežojumu pasākumu laikā saskaņošana PIL 3-5
Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana PIL 3-1
Telpu noma Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī vai Jelgavas Vecpilsētas mājā Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25619266; 25746417)
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja telpu noma Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski
Jelgavas Pilsētas bibliotēkas telpu noma JPB_iesniegums
Tūrisma informācijas sniegšana par tūrisma piedāvājumu Jelgavas pilsētā un Jelgavas novadā Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25619266 )
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums Pakalpojumu var pieprasīt klātienē
Jelgavas Vecpilsētas mājas apmeklējums Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja apmeklējums Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai elektroniski
Gida pakalpojums Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī, Jelgavas Vecpilsētas mājā, Jelgavas valstspilsētā un apkārtnē  Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005445, 63005447)
Ekskursija muzeja speciālista pavadībā pa Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeju Pakalpojumu var pieprasīt telefoniski vai elektroniski
Tūrisma un izglītojošu pasākumu organizēšana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (63005447, 25746417)
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja pedagoģiskās programmas Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai telefoniski (64373585)
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja krājuma izmantošana Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski (63021855)
Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja restaurācijas pakalpojumi Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, telefoniski vai elektroniski (63021855)
Kopēšana, datorizdrukas sagatavošana Tūrisma informācijas centrā Maksas pakalpojums klātienē
Konkurss sporta pasākumu projektu līdzfinansējumam 1-08/02

1-08/03

1-08/04