25.4 °C, 2.4 m/s, 42.1 %

Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana

Sākumlapa PakalpojumiKultūra, sports, tūrismsKuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana
Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”

Pakalpojuma īss apraksts

Kuģošanas līdzekļu stāvvietas Driksas upē paredzētas tikai kuģošanas līdzekļiem, kurus lieto komercdarbības veikšanai Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošajā Lielupes upes daļā un Driksas upē.

Ja paredzēts izmantot pašvaldības kuģošanas līdzekļu stāvvietu ir jāsaņem saskaņojums kuģošanas līdzekļu stāvvietas izmantošanai. Iesniegumu saskaņojuma saņemšanai iesniedz sākot ar kārtējā gada 1. februāri.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas, kas ūdens satiksmē lieto kuģošanas līdzekli vai līdzekļus komercdarbības veikšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 kalendārās dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (PIL 3-1)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, 9.kabinets

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski pa e-pastu vai e-adresē atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, 9.kabinets

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Kuģošanas līdzekļa īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai jāiesniedz iesniegums brīvā formā (pašrocīgi parakstīts – papīra formā vai elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu) (PIL 3-1), kurā norāda:

  • kuģošanas līdzekļa veidu un pasažieru kuģa nosaukumu;
  • reģistrācijas numuru;
  • kuģu reģistra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības derīguma termiņu;
  • laika periodu, kurā plānots izmantot stāvvietu, bet ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 31. decembrim vai līdz Kuģu reģistra izsniegtās kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam apliecības derīguma termiņam, ja tas iestājas attiecīgajā kalendārajā gadā;
  • stāvvietas numuru, atbilstoši kuģošanas līdzekļu stāvvietu izvietojuma shēmai (https://www.pilsetsaimnieciba.lv/pakalpojumi/kugosanas-lidzeklu-stavvietas/ ).

Iesniegumam jāpievieno pilnvara vai pilnvaras kopija, ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšana.

Saskaņojumu stāvvietas izmantošanai saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr.17/13 “Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu” (stājas spēkā 19.05.2017.).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Pilsētsaimniecība”; adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: tālrunis: 63084473, 63084470; e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 07.03.2024.