14.7 °C, 2.2 m/s, 95.7 %

Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana

Sākumlapa PakalpojumiKultūra, sports, tūrismsKuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana
Kuģošanas līdzekļu stāvvietu saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Pakalpojuma īss apraksts

Kuģošanas līdzekļu stāvvietas Driksas upē paredzētas tikai kuģošanas līdzekļiem, kurus lieto komercdarbības veikšanai Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošajā Lielupes upes daļā un Driksas upē.

Ja paredzēts izmantot pašvaldības kuģošanas līdzekļu stāvvietu ir jāsaņem saskaņojums kuģošanas līdzekļu stāvvietas izmantošanai. Iesniegumu saskaņojuma saņemšanai iesniedz sākot ar kārtējā gada 1. februāri.

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiskas un fiziskas personas, kas ūdens satiksmē lieto kuģošanas līdzekli vai līdzekļus komercdarbības veikšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 kalendārās dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (PIL 3-1).

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Elektroniski pa e-pastu vai e-adresē atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63084470;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pasažieru kuģa īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai klātienē jāiesniedz:

1) iesniegums brīvā formā adresēts JPPI “Pilsētsaimniecība” (PIL 1-9), kurā norāda pasažieru kuģa vārdu, reģistrācijas numuru, laika periodu, kurā plānots izmantot stāvvietu, bet ne ilgāk kā līdz kārtējā gada 31. decembrim un stāvvietas numuru, atbilstoši shēmai “Kuģošanas līdzekļu piestātņu izvietojums Driksas upē” (https://www.pilsetsaimnieciba.lv/pakalpojumi/kugosanas-lidzeklu-stavvietu-saskanojums/);

2) maršruta saskaņojums ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” (Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63005445, 63005447, e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv);

3) pilnvara, ja iesniegumu iesniedz īpašnieka pilnvarota persona.

Pakalpojuma saņemšana

Saskaņojumu stāvvietas izmantošanai saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr.17/13 “Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Pilsētsaimniecība” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kabinetā; tālrunis: 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Informācija atjaunota 19.10.2022.