23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Izglītība

Izglītība

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums Veidlapa
Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā Veidlapa 8-80
E-veidlapa 8-80
Veidlapa 8-81
E-veidlapa 8-81
Veidlapa 8-82
E-veidlapa 8-82
Veidlapa 8-84
E-veidlapa 8-84
Veidlapa 8-85
E-veidlapa 8-85
Bērna reģistrācija izglītības uzsākšanai 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana JIP iesniegums_PMK
Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana Var saņemt klātienē attiecīgajā izglītības iestādē
Informācijas sniegšana par mūžizglītības iespējām Nav