-3.3 °C, 2.5 m/s, 88.1 %

Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā

Sākumlapa PakalpojumiIzglītībaBērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā
Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Reģistrēt pieteikumu bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas iestādē, veikt tajā izmaiņas.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona (pilnvarotā persona, aizbildnis aizgādnis).

Pakalpojuma izpildes termiņš

1 darba diena.

Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Pieteikums bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (Veidlapa 8-80 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-80);

Izmaiņas pieteikumā bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē (Veidlapa 8-81 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-81);

Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei (Veidlapa 8-82 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-82);

Atteikums no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības pirmsskolas iestādē (Veidlapa 8-84 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-84);

Pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātajā pirmsskolas izglītības iestādē (Veidlapa 8-85 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-85).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv “Jauns pieteikums pirmsskolu rindā”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005503, 63005481;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas kabinets, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005503, 63005481;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai pieteiktu bērnu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bērna vecākam (aizbildnim) klātienē jāiesniedz pieteikums (Veidlapa 8-80 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-80).

Elektroniski reģistrējot bērnu pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, vecāks reģistrējas mājas lapā internetā www.epakalpojumi.lv un aizpilda iesniegumu, norādot ne vairāk kā trīs vēlamās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes prioritārā secībā un laiku (mācību gadu), no kura nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Ja nepieciešams veikt izmaiņas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz iesniegums (Veidlapa 8-81 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-81).

Ja nepieciešams atsaukt pieteikumu bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz iesniegums (Veidlapa 8-82 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-82).

Ja vecāks vēlas atteikties no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz atteikums (Veidlapa 8-84 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-84).

Ja bērnam un vienam vecākam dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un bērns nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim klātienē jāiesniedz iesniegums pašvaldības atbalsta saņemšanai (Veidlapa 8-85 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-85).

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumenta saņemšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvesvietas deklarēšanas speciālists pārbauda personas esamību Fizisko personu reģistrā un personas radniecību ar reģistrējamo bērnu, reģistrē (veic datu ievadi) Pirmsskolas izglītības reģistrā vai veic nepieciešamās izmaiņas tajā.

Ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā nav norādīta kā vēlamā, pieteikums tiek saglabāts reģistrā atbilstoši tā reģistrācijas datumam.

Atgādinājums: Pašvaldība turpina sniegt pašvaldības atbalstu, ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā viņa bērns ir reģistrēts uzņemšanai, un bērns turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē.

Pieteikums tiek anulēts no reģistra, ja vecāks atsakās no piešķirtās vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kas pieteikumā ir norādīta kā vēlamā, vai noteiktajā termiņā nav ne pieteicies pirmsskolas izglītības iestādē, ne noteiktajā kārtībā atteicies no piešķirtās vietas.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Vispārējās izglītības likums (14.07.1999.);

2) Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.16-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 02.08.2022.