5.2 °C, 4.2 m/s, 89.7 %

Atļaujas, licences

Sākumlapa UzņēmējdarbībaAtļaujas, licences
Atļaujas, licences

 

Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un licences kartītes piešķiršana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Pašvaldība 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem izsniedz uz 4 (četriem) gadiem.

(Dati atjaunoti 31.08.2022.)

Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām, nepārsniedzot speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem derīguma termiņu vai līguma par tiesībām lietot transportlīdzekli darbības termiņu, ja transportlīdzeklis tiek nomāts.

Licences kartīte tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.

 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un

uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā

Pašvaldība reģistrē asenizatoru reģistrā komersantus vai saimnieciskās darbības veicējus, kuri sniedz decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus un kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus, sagatavo un nosūta reģistrācijas paziņojumu par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā vai sagatavo motivētu atteikuma vēstuli. Vairāk ŠEIT

(Dati atjaunoti 11.10.2022.)

 

Ielu tirdzniecība

Kur ielu tirdzniecībai saņemt izziņu par zemes piederību vai lietošanu?

Ielu tirdzniecība Jelgavas pilsētā iespējama ar pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietās (dokumentus iesniedz pašvaldībā) un pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās (dokumentus iesniedz JPPI “Pilsētsaimniecība”).

Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai 

Pašvaldība 5 (piecu) dienu laikā izskata dokumentus un izsniedz Atļauju tirdzniecībai publiskā vietā.

Tirdzniecība pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās

Jelgavas pilsētā noteiktās egļu tirdzniecības vietas(dokumentus iesniedz JPPI “Pilsētsaimniecība”)

Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā juridiskām personām, fiziskām personām un saimnieciskās darbības veicējiem tirgot egles pilsētas teritorijā sekojošās vietās:

  • Lielā iela 8 – 2 vietas;
  • Pērnavas iela (auto stāvlaukuma teritorijā) – 4 vietas;
  • Raiņa iela 26 – 2 vietas;
  • Mātera iela 25D  (autoostas teritorija) – 4 vietas;
  • Lielās ielas un Krišjāņa Barona ielas krustojums – 2 vietas.

Tirdzniecības vietu shēmas skatīt pievienotajā failā:

Jelgavas pilsētā noteiktās egļu tirdzniecības vietas

Saldējuma tirdzniecības kārtība(dokumentus iesniedz JPPI “Pilsētsaimniecība”)

Jelgavas pilsētā noteiktās saldējuma tirdzniecības vietas:

Atrašanās vieta Izvietojuma shēma
Raiņa parkā Raina_parks.jpeg
Ozolskvērā Ozolskvers.jpeg
Autoostas skvērā Autoosta.jpeg
Stacijas parkā Stacijas_parks.jpeg
Hercoga Jēkaba laukumā Hercoga_laukums.jpeg
Pērnavas ielā pie stāvlaukuma Prnavas_iela.jpeg

Atļaujas izsniegšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem. Vairāk ŠEIT.

Kontaktinformācija:
Ināra Pudele
Tālrunis 63005573
E-pasts: Inara.Pudele@jelgava.lv