3.6 °C, 4.4 m/s, 56.2 %

Pakalpojumi

Sākumlapa Pakalpojumi
Pakalpojumi

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādēs vai struktūrvienībās saņemamo pakalpojumu apraksti izkārtoti pa atsevišķām tematiskām jomām. Ērtākai iedzīvotāju apkalpošanai katram pakalpojumam izstrādāta atbilstoša veidlapa. Par katru pakalpojumu sniegts apraksts un norādītas veidlapas, kādas izmantojamas pakalpojuma pieteikšanai. Veidlapas var lejupielādēt, izdrukāt un aizpildīt ar roku vai aizpildīt elektroniski. Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja kādu pakalpojuma aprakstu vai veidlapu nevar atrast, iesniegumu var aizpildīt brīvā formā.

Ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Elektronisko dokumentu var iesniegt:

1) uz pašvaldības vai pašvaldības iestādes oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) (pievienoto datu kopējais pieļaujamais lielums ir 50 megabaiti);

2) uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi pasts@jelgava.lv (pievienoto datu kopējais pieļaujamais lielums ir 20 megabaiti) vai pašvaldības iestādes oficiālo e-pasta adresi.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojumu novērtējums (2023. gads).

Pašvaldības pakalpojumu iedalījums

Iesniegumi pašvaldībai vai pašvaldības iestādei
Banku konti Jelgavas valstspilsētas nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai

Ģimene

– Dzimšanas, laulības, miršanas reģistrācija

– Bērnu tiesības, aizbildnība, adopcija, aizgādnība u.c.

Izglītība

– Bērna reģistrācija izglītības iestādē
– Medicīniskā komisija

Māja un vide

– Dzīvesvietas deklarēšana
– Nekustamā īpašuma apsaimniekošana
– Būvniecība
– Mājdzīvnieki

Tiesību aizsardzība

– Izziņas, dokumenta kopiju izsniegšana

– Sabiedriskā kārtība un drošība

Uzņēmējdarbība

– Atļaujas, licences, saskaņojumi

– Sludinājumi un vakances publicēšanai informatīvajā izdevumā “Jelgavas Vēstnesis”

Sociālie pakalpojumi

– Sociālie pakalpojumi

– Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Sociālā palīdzība

– Sociālie pabalsti bārenim, audžuģimenēm
– Vienreizējie, ikgadējie sociālie pabalsti

Kultūra, sports, tūrisms

– Atļaujas un saskaņojumi pasākumiem, pieteikumi sporta pasākumu projektiem
– Tūrisma informācija, muzeja pakalpojumi

Saziņa E-adresē

– Pakalpojumi portālā Latvija.lv, piemēram, Nekustamā īpašuma nodokļa atmaksa tiešsaistē, pieejami identificējoties ar kādu no identifikācijas līdzekļiem.