23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Sēdes

Sākumlapa Komiteju sēdes
Komiteju sēdes

Komiteju sēžu audio ieraksti ir pieejami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Centrālā pārvalde” (adrese: Lielā iela 11, Jelgava), iepriekš piesakoties vizītei, rakstot uz e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

15.05.2024

Finanšu komitejas sēde 15. maijā pulksten 15.30 (uzreiz pēc komiteju kopīgās sēdes)

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Braukšanas maksas atvieglojumi izglītojamajiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajā transportā” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas valstspilsētā” izdošana
3
Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās infrastruktūras izveide Bauskas ielā, Jelgavā (no Platones tilta līdz Miera ielas aplim)” iesnieguma iesniegšana
4
Projekta “Radošuma veicināšana STEM mācību priekšmetos” īstenošana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” amatpersonu (darbinieku) saraksta, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, apstiprināšana
6
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 24. septembra lēmumā Nr.16/21 “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku formas tērpa vienotā parauga apstiprināšana”
7
Domājamo daļu no zemes vienības Sudrabu Edžus ielā 13A, Jelgavā, daļas pirkšana
8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra lēmuma Nr.1/14 “Zemes starpgabala Saldus ielā 11C, Jelgavā atsavināšana” atcelšana
9
Neapbūvēta zemesgabala Smiltnieku ielā 6, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
10
Apbūvēta zemesgabala Tīreļa ielā 15, Jelgavā atsavināšana
11
Dzīvokļa īpašuma Vaļņu ielā 14-8, Jelgavā atsavināšana
12
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-4, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
13
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-5, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
14
Dzīvokļa īpašuma Zemgales prospektā 4-3, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
15
Neapbūvēta zemesgabala Zemgales prospektā 1C, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
16
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.13/1 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības grantu programmas “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” nolikuma apstiprināšana un komisijas ievēlēšana”

15.05.2024

Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas, Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas kopīgā sēde 15. maijā pulksten 15.00

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr.24-1 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2024. gadam” izdošana

15.05.2024

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 15. maijā pulksten 14.00

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Reklāmu un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas valstspilsētā” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas valstspilsētā” izdošana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošana
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumi Nr.___ “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs” izdošana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.___ “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja mazajai alkoholisko dzērienu darītavai vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas valstspilsētā” izdošana
6
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas saistošie noteikumi” izdošana
7
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā” izdošana
8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 23. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” izdošana

14.05.2024

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 14. maijā pulksten 16.00

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Precizējums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24-12 “Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”

17.04.2024

Finanšu komitejas sēde 17. aprīlī pulksten 15.00

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr.16-19 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas simbolikas saistošie noteikumi” izdošana
3
Dalība projekta “PROTI un DARI 2.0” īstenošanā
4
Projekta “Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Jelgavā” iesnieguma iesniegšana
5
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra lēmumā Nr.1/2 “Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA “JELGAVAS ŪDENS””
6
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 22. decembra lēmumā Nr.18/26 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes “Jelgavas valstspilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa” sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana”
7
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.13/8 “SIA “Zemgales EKO” maksas pakalpojumu noteikšana”
8
Zemes vienību daļu nodošana iznomāšanai elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju ierīkošanai un apsaimniekošanai un izsoles noteikumu apstiprināšana
9
Zemes vienības Olaines ielā 7, Jelgavā, domājamo daļu pirkšana
10
Zemes īpašuma tiesību atjaunošana un piešķiršana īpašumā par samaksu 3.līnijā 36U, Jelgavā
11
Dzīvokļa īpašuma Ausekļa ielā 38-9, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
12
Dzīvokļa īpašuma Ausekļa ielā 38-10, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
13
Dzīvokļa īpašuma Dobeles šosejā 39-6, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
14
Dzīvokļa īpašuma Dobeles šosejā 39-8, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15
Neapbūvēta zemesgabala 6.līnijā 31A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
16
Neapbūvēta zemesgabala Putnu ielā 1G, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
17
Neapbūvēta zemesgabala Ruļļu ielā 6A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
18
Neapbūvēta zemesgabala Uzvaras ielā 67, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
19
Apbūvēta zemesgabala Loka maģistrālē 2E, Jelgavā atsavināšana
20
Dzīvokļa īpašuma Zīles ceļā 3-2, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
21
Atteikums izmantot pirmtiesību paturēt par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Puķu ielā 1-6, Jelgavā
22
Par saistību pārņemšanu
23
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr.19/7 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšana”
24
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr.19/8 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana”
25
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/29 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas ievēlēšana”
26
I.T. 2024. gada 4. marta iesnieguma izskatīšana par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu
27
I.T. 2024. gada 11. marta iesnieguma izskatīšana par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu
28
Dalība projektā “Atvieglojumu pārvaldības pakalpojuma pilnveide un ieviešanas atbalsts”
29
Dalība projektā “VKCP (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija”

17.04.2024

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 17. aprīlī  pulksten 14.30

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.__“Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošana” izdošana

16.04.2024

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 16. aprīlī pulksten 16.00

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__”Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__”Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” izdošana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__”Sociālās garantijas pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” izdošana
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.__”Pabalsti un atlīdzība audžuģimenei Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” izdošana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma izdošana
6
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana

16.04.2024

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 16. aprīlī pulksten 15.00

Komitejas sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ “Interešu izglītības programmas licencēšanas kārtība” izdošana
2
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr.7/23 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” nolikuma izdošana”
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas komisijas nolikuma izdošana
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Neformālās izglītības programmu īstenošanas atļauju izsniegšanas komisijas sastāva apstiprināšana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. vidusskola” dalība biedrībā “Latvijas Skolu sporta federācija”
6
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” dalība biedrībā “Latvijas Skolu sporta federācija”
7
Metodiskā kultūras centra statusa noteikšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Kultūra”
8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma izdošana
9
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana
10
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” vadītāja atbrīvošana no amata

20.03.2024

Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas, Tautsaimniecības attīstības un Pilsētvides komitejas kopīgā sēde 20. martā pulksten 15.

KOMITEJAS SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr.19-2 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”” izdošana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pārskata apstiprināšana

13.03.2024

Finanšu komitejas sēde 13. martā pulksten 15.00

KOMITEJAS SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās inženiertehniskās infrastruktūras izveide Dzirnavu un Bauskas ielā, Jelgavā” iesnieguma iesniegšana
2
Projekta “Atbalsts privātā pirmsskolas izglītības pakalpojuma iegādei” iesnieguma iesniegšana
3
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr.6/6 “SIA “JELGAVAS ŪDENS” pamatkapitāla palielināšana”
4
Atteikums izmantot pirmtiesību paturēt par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Lielajā ielā 7-30, Jelgavā
5
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-10, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
6
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 “Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana”
7
Grozījumi Jelgavas valstpilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana”
8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības saliedētības komisijas nolikuma izdošana
9
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/32 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana”
10
I.T. iesnieguma izskatīšana par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu
11
Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Miera ielas pārbūve posmā no tilta pār Platones upi līdz Graudu ielai, Jelgavā”

13.03.2024

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 13. martā pulksten 14.30

KOMITEJAS SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 21. marta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.23-22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”” izdošana
2
Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām

12.03.2024

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 12. martā pulksten 15.30.

KOMITEJAS SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 21.marta saistošo noteikumu Nr.__”Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22-18 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība”” izdošana
1 2 ... 46