18.4 °C, 3 m/s, 59.4 %

Ģimene

Ģimene

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums Veidlapa
Dzimšanas fakta reģistrācija Veidlapa aizpildāma klātienē
Laulības reģistrācija Veidlapa P4_MK_not_Nr761
Laulības reģistrācija ieslodzījuma vietā Veidlapa P11_MK_not_Nr761.
Izziņa par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi Nav
Miršanas fakta reģistrācija Veidlapa aizpildāma klātienē
Civilstāvokļa aktu reģistru glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana Veidlapa aizpildāma klātienē
Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu izsniegšana Veidlapa aizpildāma klātienē
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa Veidlapa aizpildāma klātienē
Adoptētāja statusa piešķiršana

Pieteikums (ģimenei)

Pieteikums (vienai personai)

Aizgādnības statusa piešķiršana Iesniegums
Aizbildņa statusa piešķiršana Iesniegums
Audžuģimenes statusa piešķiršana Veidlapa aizpildāma klātienē
Ārpusģimenes aprūpe institūcijā Iesniegums
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana Iesniegums
Bērna nodošana citas personas aprūpē Iesniegums
Viesģimenes statusa piešķiršana Iesniegums
Bērna personisko interešu aizstāvība Iesniegums
Bērna/aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība Iesniegums
Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā Iesniegums
Atzinums paternitātes atzīšanai Iesniegums
Apliecības izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai Iesniegums