17.2 °C, 1.8 m/s, 91.6 %

Sludinājumi

Sludinājumi

Rezultāti: Rakstiska izsole “Zemesgabalu nomas tiesību izsole sveču tirdzniecības automātu izvietošanai Bērzu kapsētā un pie Meža kapsētas, Jelgavā”

 

Rezultāti: Rakstiska izsole “Medību tiesību noma “Šūmaņu mežs””

 

Rezultāti: Rakstiska izsole “Zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”

 

Rezultāti: Rakstiska izsole “Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs””

 

Rezultāti: Rakstiska izsole “Medību tiesību noma “Kārniņu, Lediņu, Strautnieku mežs””

 

Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

 

Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(8) nomu” Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2024-6  (būves kadastra apzīmējums 9000040390) Rezultāti

 

Paziņojums par dzīvojamai mājai Ganību ielā 65, Jelgavā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

 

Rakstiskas izsoles Sludinājums  “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(8) nomu” Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2024-6  (būves kadastra apzīmējums 9000040390)

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa nedzīvojamo telpu daļai – restorāna un virtuves telpām ar aprīkojumu 122,7 m2  platībā un pie objekta piegulošai zemei 30m2 platībā Jelgavā, Akadēmijas ielā 1

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Neapbūvēta zemesgabala Uzvaras ielā 67, Jelgavā izsole”

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Neapbūvēta zemesgabala Ruļļu ielā 6A, Jelgavā izsole”

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Neapbūvēta zemesgabala Putnu ielā 1G, Jelgavā izsole”

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Dzīvokļa īpašuma Dobeles šosejā 39-8, Jelgavā izsole”

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Dzīvokļa īpašuma Dobeles šosejā 39-6, Jelgavā izsole”

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Dzīvokļa īpašuma Ausekļa ielā 38-10, Jelgavā izsole”

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Dzīvokļa īpašuma Ausekļa ielā 38-9, Jelgavā izsole”

 

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Neapbūvēta zemesgabala 6. līnijā 31A, Jelgavā izsole ”

 

Paziņojums par izsoles “Zemes vienību daļu nomas tiesības izsole elektrotransportlīdzekļu uzlādes staciju ierīkošanai un apsaimniekošanai” izsludināšanu

 

Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.26/27 nomu” Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2024-5 (būves kadastra apzīmējums 9000050153) Rezultāti

 

Rakstiskas izsoles Sludinājums  “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.26/27 nomu”

 

Rezultāti – par izsoles “Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma tirdzniecības vieta) īstermiņa nomas tiesību izsole”.

 

Rezultāti – par izsoles “Zemes gabala Peldu ielā 2, Jelgavā (saldējuma, tā izstrādājumu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole”.

 

Rezultāti – par izsoles “Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsole”.

 

Rezultāti – par izsoles ” Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā(vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole.

 

Rezultāti – par izsoles “Zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole”.

 

Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(27,28) nomu

 

Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(9) nomu

 

Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(5) nomu” – Rezultāti

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli – “ZEMESGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLE SVEČU TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTU IZVIETOŠANAI BĒRZU KAPSĒTĀ UN PIE MEŽA KAPSĒTAS, JELGAVĀ”.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli  “zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”

 

Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu” – Rezultāti

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005050031 Dobeles ielā 10A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli bezķermeniskai mantai – “MEDĪBU TIESĪBU NOMA “KĀRNIŅU, LEDIŅU, STRAUTNIEKU MEŽS””

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli bezķermeniskai mantai – “MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS””

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli bezķermeniskai mantai – “MEDĪBU TIESĪBU NOMA “ŠŪMAŅU MEŽS””

 

Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005 (27,28) nomu”

 

Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005 (9) nomu”

 

Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005 (5) nomu”

 

Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

 

Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Peldu ielā 2, Jelgavā (saldējuma, tā izstrādājumu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

 

Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

 

Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

 

Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

 

Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu”

 

Neapbūvēta zemesgabala Zemgales prospektā 1c, Jelgavā izsoles noteikumi

 

Dzīvokļa īpašuma Zemgales prospektā 4-3, Jelgavā izsoles noteikumi

 

Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-5, Jelgavā izsoles noteikumi

 

Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-4, Jelgavā izsoles noteikumi

 

Rezultāti – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar lejupejošu soli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā

 

Dzīvokļa īpašuma Zīles ceļā 3-2, Jelgavā izsoles noteikumi

 

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – keramikas darbnīcas telpām ar aprīkojumu 54 m2 platībā Jelgavā, Vecpilsētas ielā 2

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar lejupejošu soli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā

 

Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-10, Jelgavā izsoles noteikumi

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005050031 Dobeles ielā 10A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” rīko dzīvokļa īpašuma Nr.105 Satiksmes ielā 35A izsoli

 

Rezultāti – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – piekabei kravas kastei RB 1151, kas atrodas Sakņudārza ielā 4, Jelgavā

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā_izsole atzīta par nenotikušu

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, izsoli

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Dobeles ielā 10A, Jelgavā, izsoli

 

Latvijas Pasts publiskā izsolē piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu Jelgavā

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.007 99,00 m2 platībā  Jelgavā, Dobeles ielā 62a

 

Rezultāti – Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas TIESĪBAS IZSOLES NOTEIKUMI

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.38 15,00 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju ielā 3

 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod valsts 1/12 domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma (nedzīvojamās telpas) Nr.67 Zirgu ielā 12, Jelgavā

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.38 12,60 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8

 

Nedzīvojamo telpu – keramikas darbnīcas telpas ar aprīkojumu Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Lielā ielā 21A, Jelgavā, izsoli

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Meiju ceļā 28B, Jelgavā, izsoli

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, izsoli

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.001(1), 87,80 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, izsoli

 

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Ganību ielā 57A, Jelgavā, izsoli

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.001(1), 87,80 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

 

Rezultāti – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – kokmateriāli 221,80 m3 apjomā, kas atrodas Meiju ceļā 66, Jelgavā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000230012).

 

Rezultāti – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko izsoli kustamai mantai – augošo koku koksne ar kopējo krājumu 1 185,94 m3 apjomā – Jelgava

 

Rezultāti – Jelgavā, Puķu ielā 20a nedzīvojamās telpas Nr. 13 ar platību 81,20 m2 – Jelgava

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.13, 81,20 m2 platībā Jelgavā, Puķu ielā 20a

 

Rezultāti – par izsoles “Zemes gabala Peldu ielā 2, Jelgavā (saldējuma, tā izstrādājumu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.

 

Sludinājums par Veselības ministrijas valdījumā esošais nekustamais īpašums (kadastra Nr.09000080540), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3651 ha, Dambja ielā 43, Jelgavā izsoli

 

Sludinājums par Veselības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 09000080534), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3131 ha, Filozofu ielā 74A, Jelgavā izsoli

 

Iespēja nomāt telpas Jelgavas apskates objektos

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.001(37, 40-42) 36,4 m2 platībā Jelgavā, Pasta ielā 26

 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Garozas ielā 22, Kristpa Helmaņa ielā 5, Garozas ielā 24, Rīgas ielā 57, Katoļu ielā 9, Dobeles ielā 14, Kastaņu ielā 2

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.13 15,7 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(6) 17,4 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(9) 11,6 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(8) 9,9 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

 

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.001(31,36) 46,9 m2 platībā Jelgavā, Pasta ielā 26

 

REZULTĀTI – SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. ME5452) atsavināšanas izsole

 

REZULTĀTI – SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. VR-7119) atsavināšanas izsole


Paziņojums par valsts nekustamā īpašuma pirmo atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam Filozofu ielā 74A


Paziņojums par valsts nekustamā īpašuma pirmo atsavināšanas izsoli nekustamajam īpašumam Dambja ielā 43


Rezultāti – Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu


Rezultāti – Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu


Rezultāti – Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu


Rezultāti – Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu


Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes ar kopējo krāju 3993,54 m3 apjomā pārdošanu izsolē


Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005 (20,22) 28,7 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a


Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu


Rezultāti – Nedzīvojamo telpu – audēju darbnīcas telpas ar aprīkojumu Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi


AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” izsludina cenu aptauju par “Nedzīvojamās ēkas pamatu hidroizolācijas vienkāršota atjaunošana Katoļu ielā 8a, Jelgavā”


Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” augošo koku koksnes kopējo krāju 440,11 m3 apjomā pārdošanu izsolē


Sludinājums par nedzīvojamo telpu Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoli


Rezultāti – Paziņojums par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kokmateriālu pārdošanu izsolē


Paziņojums par SIA “Jelgavas poliklīnika” laboratorijas iekārtas pārdošanu izsolē


Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW POLO (Valsts reģ. Nr. HM1096) atsavināšanas izsoli


Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE3665) atsavināšanas izsoli


Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE6710) atsavināšanas izsoli


Informācija par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu


Rezultāti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošās automašīnas VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. HN1384) atsavināšanas izsoli


Rezultāti – Zemes gabala Peldu ielā 2, Jelgavā (saldējuma un tā izstrādājumu tirdzniecības vietas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole


Rezultāti – Zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesību izsole


Rezultāti – Zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā (batutu un piepūšamās atrakcijas novietnei) īstermiņa nomas tiesību izsole


Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” piederošo automašīnu CITROEN JUMPER (Valsts reģ. Nr. FG1296) izsoli


Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(27,28) 13.90 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a


Rezultāti – Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu


Rezultāti – Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu


Rezultāti – Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.


Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE3665) atsavināšanas izsoli


Atkārtoti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW POLO (Valsts reģ. Nr. JE6710) atsavināšanas izsole


Atkārtoti – Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW POLO (Valsts reģ. Nr. HM1096) atsavināšanas izsoli


Sludinājums par nedzīvojamo telpu daļu- restaurācijas darbnīcu telpas ar aprīkojumu- Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, nomas tiesību izsole


Pieteikumu pieņemšanas termiņš pagarināts: Sludinājums par nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas – salonveikala nomas tiesību izsoli


Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr.005(6) 17.40 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a


Izsoles rezultāti – Nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390) daļas – nedzīvojamās telpas nr. 005(17) ar kopējo platību 31.30 m2 nomas tiesību izsole


SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” valsts kapitāla daļu


Paziņojums par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamās automašīnas pārdošanu izsolē


Rezultāti – Nekustamā īpašuma Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390) daļas – nedzīvojamās telpas nr. 005(15, 16) ar kopējo platību 48,50 m2 nomas tiesību izsole


Paziņojums par funkcionāli nepieciešama zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojamai mājai Zvejnieku ielā 1, Zvejnieku ielā 3, Zvejnieku ielā 5, Zvejnieku ielā 7, Meiju ceļā 12, Meiju ceļā 14, Meiju ceļā 16, Meiju ceļā 18, Meiju ceļā 20, Meiju c


Atkārtota izsole nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi


Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Dobeles ielā 62a, Jelgavā


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.3) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (kafijas tirdzniecības automāta izvietošanai – vieta Nr.1) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Uzvaras ielā 51, Jelgavā (saldējuma, bezalkoholisko dzērienu un uzkodu tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā (batutu un piepūšamās atrakcijas novietnei) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā (bezalkoholisko dzērienu un uzkodu tirdzniecības vietai) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Akadēmijas ielā 1, Jelgavā


Kustamās mantas “Automodelisma trase” rakstiska izsole


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Peldu ielā 2, Jelgavā, (saldējuma un tā izstrādājumu tirdzniecības vietas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”piederošai automašīnai VW CARAVELLE


Rezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Skolotāju ielā 3, Jelgavā


Rezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Dobeles ielā 62a, Jelgavā


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskajā izsolē kustamo mantu


Rezultāti- Rakstiska izsole SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošai automašīnai ŠKODA PRAKTIK


Rezultāti – Sludinājums par par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Uzvaras ielā 8, Jelgavā


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu


Rezultāti- Paziņojums par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo kases aparātu atsavināšanas izsoli


Paziņojums par tiesībām sniegt ēdināšanas pakalpojumus JPPI “Kultūra” organizētajos pasākumos brīvdabas koncertzālē “Mītava”


Rezultāti- Paziņojums par izsoli “Zemes gabals Krasta ielā 9, Jelgavā”


Paziņojums par AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” valsts zemes privatizāciju


Rezultāti- Konkurss “Par vispārēja tipa diennakts aptiekas darbību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”


Rezultāti- Paziņojums par izsoli zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām


Rezultāti – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu


Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Dobeles ielā 62a, Jelgavā


Rezultāti – Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Skolotāju ielā 3, Jelgavā


Paziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21 funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanas atcelšanu


Rezultāti – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu


Rezultāti- Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas 15,3m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a


Rezultāti – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu


Rezultāti – Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā


Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu


Rezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā garāžai Nr.8 Jelgavā, Zvejnieku ielā 12


Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu


Rezultāti – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu


Paziņojums par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu Māras ielā 6, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanu


Rezultāti- Par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.21 20,1 m2 platībā Jelgavā, Uzvaras ielā 8


Rezultāti- Paziņojums par dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu


Paziņojums par izsoles “Būves Jāņa Čakstes bulvārī 17, Jelgavā izsole” izsludināšanu


Paziņojums par dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu


Paziņojums par dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu


Rezultāti- Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.


Rezultāti- Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Pilssalas ielā 1, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.


Rezultāti- Nedzīvojamo telpu Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi


Rezultāti- Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsole


Rezultāti- Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vieglas konstrukcijas konteinera izvietošanai SUP dēļu iznomāšanai) īstermiņa nomas tiesību izsolei


Rezultāti- Zemes gabala Pasta ielā 32, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsoles noteikumi


Paziņojums par konkursa “Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā, kas pie pieguļ Putnu ielai” izsludināšanu


(REZULTĀTI) Neapbūvētas zemes vienības daļas 1400 m2 platībā Dambja ielā 22, Jelgavā nomas tiesību izsole


Rezultāti- Rakstiskas izsoles „Augošu koku koksne ar kopējo krāju 119.36m3” noteikumi


Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.


Privatizācijas aģentūra pārdod valsts nekustamo īpašumu Strautu ceļā 17, Jelgavā


Par dzīvojamai mājai Zvejnieku iela 1, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu


REZULTĀTI Neapbūvētas zemes vienības daļas 50 m2 platībā Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi


Rezultāti- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” pārdod kustamo mantu rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli


REZULTĀTI Nr.2 Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.001(1) 78,10 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8


REZULTĀTI Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Skolotāju ielā 3


REZULTĀTI – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Jelgavā, Uzvaras ielā 8


par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.27 17,4 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju ielā 3