2.2 °C, 4.4 m/s, 64.3 %

Būvniecības informācija

Sākumlapa DokumentiBūvniecības informācija
Būvniecības informācija

Šajā sadaļā ir pieejama Jelgavas pilsētas Būvvaldes apkopotā informācija par būvniecības iecerēm, iesniegumiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Informējam, ka saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21.punktu ar

2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības informācijas sistēmā.

Informācija par elektroniski iesniegtajām būvniecības iecerēm un Būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem pieejama būvniecības informācijas sistēmā.

Būvniecības ieceres – iesniegumi, pieņemtie lēmumi

Būvvaldes pakalpojumi

 

Kontaktinformācija

Amats
Vārds, uzvārds
Tālrunis
Būvvaldes vadītājs
Dainis Petzāls
63005571
Būvvaldes vadītāja-galvenā arhitekte
Inita Dzalbe
63005552
Arhitektūras un pilsētvides nodaļas vadītāja – arhitekte
Zeltīte Bīmane
63005577
Galvenā māksliniece
Laura Vizbule
63005563
Galvenā mākslinieka palīgs
Zane Cukura
63005552
Būvinspekcijas vadītāja
Natālija Ļubina
63005566
Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs
Andris Ziemelis
63005561
Ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins
63005594
Arhitekta palīgs-BIS koordinators
Liene Daga
63005497
Būvvaldes būvinspektors
Guntis Muižnieks
63005474
Būvvaldes būvinspektors
Aigars Treigūts
63005402
Galvenais speciālists būvinspekcijā
Ieva Mūrniece
63005499
Galvenais ģeodezists
Valdis Veinbergs
63005564
Inženieris-BIS koordinators
Ligita Baltrašjuna
63005461
Kartogrāfs
Zanda Vanaga
63005478
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste
Baiba Kalnbērza
63005579
Speciāliste-juriste
Andra Behmane
63005529
Kancelejas lietvede Būvvaldē
Irēna Petrokaite
63005576
Kancelejas lietvede-arhīviste Būvvaldē
Velta Brinza
63005570
Zemes ierīkotāja
Kristīne Savicka
63005406

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no 15.00 – 19.00 – visi speciālisti
Trešdienās no 8.00 – 12.00 – būvinspekcijas vadītāja