14.2 °C, 3.9 m/s, 89.1 %

2023. gads

2023. gads

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments

 

Eiropas Sociālais fonds 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

ES programma “Apvārsnis 2020”

Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments 

Latvijas vides aizsardzības fonds