20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

2023. gads

2023. gads

 

Eiropas Sociālais fonds 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

INTERREG Baltijas jūras reģiona programma

Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments 

ES programma “Apvārsnis 2020”