-4.4 °C, 1.8 m/s, 94.9 %

2020. gads

2020. gads

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

ES programma “Apvārsnis 2020”

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekts

Valsts budžeta finansējums

Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)