-5.1 °C, 3.5 m/s, 85.5 %

2021. gads

2021. gads

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments

 

 

Eiropas Kohēzijas fonds

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

ES programma “Apvārsnis 2020”

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekts

Valsts budžeta finansējums

Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)