3.6 °C, 2.7 m/s, 82.2 %

2013.gads

2013.gads

Eiropas Savienības struktūrfondi, ERAF

 

Eiropas Savienības struktūrfondi, ESF

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam