-5.1 °C, 3.5 m/s, 85.5 %

2022. gads

2022. gads

Valsts programmas 

 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments

 

Eiropas Sociālais fonds 

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

 

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

 

ES programma “Apvārsnis 2020”

 

Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF)

 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts