3.7 °C, 1.8 m/s, 98.9 %

2017.gads

2017.gads

Eiropas Kohēzijas fonds

 

 

Eiropas Sociālais fonds

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI PROGRESS)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020. gadam

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

 

Valsts budžeta finansējums

 

ES programma “Apvārsnis 2020”