15.2 °C, 2.2 m/s, 95.2 %

2018. gads

2018. gads

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020. gadam

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma 2014. – 2020. gadam

 

ES programma “Apvārsnis 2020”

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI PROGRESS)

Latvijas vides aizsardzības fonds

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde