3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Trauksmes celšana

Sākumlapa Trauksmes celšana
Trauksmes celšana

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs (fiziska persona) ir tiesīga celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē vai var kaitēt sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem jomās, kas uzskaitītas Trauksmes celšanas likuma 3.pantā, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes celšanas kontaktpersona Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” (turpmāk – Iestāde) Administratīvā departamenta Klientu apkalpošanas centra vadītāja Edīte Pļavniece (t.63005591).

Trauksmes cēlējs ziņojumu par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanu var iesniegt ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu:

  • elektroniska dokumenta formā nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksme@jelgava.lv vai uz Pašvaldības e-adresi, tematā norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums
  • ievietojot to Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Iestādes ēkas Lielā ielā 11, Jelgavā vestibilā izvietotā pastkastē, slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums
  • nosūtot Iestādei pa pastu (Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai Lielā ielā 11, Jelgavā, LV-3001), uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums
  • ziņojot mutvārdos kontaktpersonai (ziņotāja klātbūtnē ziņojums tiek noformēts rakstveidā, ko ziņotājs pašrocīgi paraksta).

Ziņotāja personas dati tiek aizsargāti atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas un personas datu aizsardzības prasībām.

Plašāku informāciju par trauksmes celšanu skatīt:
https://www.trauksmescelejs.lv/.