3.6 °C, 2.7 m/s, 82.2 %

Komisijas

Komisijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Dēvics

Komisijas locekļi:

 • Kristīna Brigmane-Briģe
 • Guntars Gulbis
 • Silvija Kaufelde
 • Zigmārs Rasiņš
 • Andris Vaišļa
 • Jānis Zariņš

Komisijas sekretārs: Kristīna Brigmane-Briģe, kontaktinformācija: kristina.brigmane-brige@soc.jelgava.lv, tālrunis 63007525

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Inta Englande, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītāja vietniece
 • Dace Pētersone Gūtmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” Izglītības informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas galvenā speciāliste
 • Ilze Jaunzeme, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jaunrades nams “Junda”” direktore
 • Inese Bandeniece, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” direktore
 • Maija Actiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” direktora vietniece sporta darbā
 • Baiba Brice, Biedrības “Attīstība. Izglītība. Izaugsme” valdes priekšsēdētāja
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • Kaspars Kovaļenko, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns

Komisijas sekretārs: Anita Mināte, kontaktinformācija: anita.minate@izglitiba.jelgava.lv; tālrunis 63012463

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 28.09.2023.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs Šurma

Komisijas locekļi:

 • Lilita Caune, Valsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ģintermuiža” narkoloģiskā dienesta vadītāja
 • Māris Trēde, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas priekšnieks
 • Andris Lakstīgala, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” priekšnieka vietnieks
 • Zeltīte Bīmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes Arhitektūras un pilsētvides nodaļas vadītāja – arhitekte
 • Žanna Barkovska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
 • Guna Ziemele, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Žanna Panova, Sabiedrības pārstāvis
 • Aloizs Stepens, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas jurists – sekretārs: Nadežda Dadaševa, kontaktinformācija: Nadezda.Dadaseva@jelgava.lv; tālrunis 63005489

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs Šurma

Komisijas locekļi:

 • Īrisa Guntra Turčinska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bāriņtiesa” priekšsēdētāja
 • Lilita Caune, Valsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ģintermuiža” narkoloģiskā dienesta vadītāja
 • Ilva Buka, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Prevencijas grupas galvenā inspektore
 • Vera Velve, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore
 • Lilita Barševska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” psiholoģe
 • Ilvija Hodusa – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Līvija Vilcāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

Komisijas jurists – sekretārs: Nadežda Dadaševa, kontaktinformācija: Nadezda.Dadaseva@jelgava.lv; tālrunis 63005489

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Estētikas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

 • Inita Dzalbe, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas  Būvvaldes vadītāja
 • Zeltīte Bīmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes vadītāja vietniece
 • Andrejs Lomakins, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes ainavu arhitekts
 • Līga Klismeta, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departamenta Komunikāciju un mediju attiecību galvenā speciāliste
 • Sandra Liepiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja vietniece
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs
 • Aija Ziemeļniece, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve
 • Māris Brancis, Biedrības “Jelgavas Mākslinieku biedrība” valdes priekšsēdētājs
 • Mārtiņš Strazdiņš, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Irēna Petrokaite, kontaktinformācija: irena.petrokaite@jelgava.lv; tālrunis 63005576

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Gunita Osīte, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītāja
 • Dainis Petzāls – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes vadītājs
 • Aira Rumjanceva, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
 • Ivo Millers, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” sabiedriskās kārtības nodaļas priekšnieks
 • Guntars Akmentiņš, Sabiedrības pārstāvis
 • Aiva Freimane, Sabiedrības pārstāvis
 • Daina Šulmane, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Liene Kazaine, kontaktinformācija: liene.kazaine@jelgava.lv; tālrunis 63005508

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Juris Kaminskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” direktors
 • Maija Actiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” sporta skolotāja
 • Jānis Leitis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktors
 • Māris Lindenbaums, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Specializētā peldēšanas skola” direktors
 • Aivars Zeltiņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Ledus sporta skola” direktors
 • Armands Ozollapa, SIA “Zemgales olimpiskais centrs” valdes loceklis
 • Jānis Kuķis, Biedrības “Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs” valdes loceklis
 • Rolands Lazdiņš, Biedrības “Jiu Jitsu Team Jelgava” pārstāvis
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Komisijas sekretārs: Aļona Fomenko, kontaktinformācija: Alona.Fomenko@sports.jelgava.lv; tālrunis 63085300

 

Nolikums

Grozījumi 24.11.2022.

Grozījumi 28.09.2023.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Tija Ņikiforova – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vecākā speciāliste
 • Juris Kaminskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” direktors
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Sarmīte Vīksna, Jelgavas valstspilsētas profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” direktore
 • Andris Lakstīgala, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” priekšnieka vietnieks
 • Inta Englande, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītāja vietniece
 • Ieva Zavinska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” vadītājas vietniece
 • Jolanta Ližus, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta Vides pārvaldības speciāliste
 • Lilita Caune, VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” Narkoloģiskās ārstniecības vadītāja
 • Gints Varapoga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
 • Vitālijs Pasečņiks, Sabiedrības pārstāvis
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Komisijas sekretārs: Sintija Birģele, kontaktinformācija: sintija.birgele@soc.jelgava.lv; tālrunis 25612545

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 28.09.2023.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Dzintars Kaulakāns, Jelgavas novada reģionālā politiski represēto apvienība “Staburadze” pārstāvis
 • Vairis Lasmanis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors
 • Ruta Melhere, Biedrība “Zemgales Lāčplēsis” priekšsēdētāja
 • Vitālijs Upenieks, Jelgavas novada reģionālā politiski represēto apvienība “Staburadze” pārstāvis

Komisijas sekretārs: Aļesja Labore, kontaktinformācija: alesja.labore@jelgava.lv; tālrunis 63005535

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Gunita Osīte, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
 • Natālija Ļubina, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde Būvinspekcijas vadītāja
 • Edijs Mercs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes  vadītāja vietnieks, Dzīvojamā fonda sektora vadītājs
 • Māris Bluķis, Sabiedrības pārstāvis
 • Daina Šulmane, Sabiedrības pārstāvis
 • Vilnis Švāns, Sabiedrības pārstāvis
 • Hardijs Verbelis, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Ainārs Buse, kontaktinformācija: ainars.buse@jelgava.lv; tālrunis 63005559

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Natālija Ļubina, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja
 • Aira Rumjanceva, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste
 • Daina Šulmane,  Sabiedrības pārstāvis
 • Hardijs Verbelis, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Ainārs Buse, kontaktinformācija: ainars.buse@jelgava.lv; tālrunis 63005559

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs
 • Dace Šmita-Stone, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” projektu vadītāja
 • Baiba Miltoviča, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes lektore
 • Žanna Novaša, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” sabiedrības pārvaldes speciāliste
 • Edmunds Misevičs, Biedrības “Latvijas Poļu Savienība” Jelgavas nodaļas pārstāvis
 • Svetlana Samoļina, Biedrības “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo”” pārstāve
 • Uldis Dūmiņš, Biedrības “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” pārstāvis
 • Laima Mozga, biedrības “Zvaigzne” priekšsēdētāja
 • Vanda Egle, Biedrības “Jelgavas invalīdu biedrība” pārstāve
 • Irēna Grīnberga, Biedrības “Jelgavas pensionāru biedrība” pārstāve
 • Edvarts Krusts, Sabiedrības pārstāvis
 • Dace Olte, Sabiedrības pārstāvis
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Komisijas sekretārs: Kristīne Lazdiņa, kontaktinformācija: kristine.lazdina@sc.jelgava.lv; tālrunis 63022724

 

Nolikums

Grozījumi 21.09.2017.

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 29.06.2023.

Grozījumi 28.09.2023.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Agija Grauda, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
 • Kristīna Brigmane-Briģe, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas Iekšējās kontroles speciāliste
 • Dace Olte, Sabiedrības pārstāvis
 • Viktors Ziņģis, Sabiedrības pārstāvis
 • Līga Daugaviete, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Komisijas sekretārs: Antra Robežniece, kontaktinformācija: antra.robezniece@jelgava.lv; tālrunis 63005572

 

Nolikums

Grozījumi 25.02.2021.

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 24.02.2022.

Grozījumi 30.06.2022.

Grozījumi 29.09.2022.

Grozījumi 27.04.2023.

Grozījumi 28.09.2023.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

 • Māris Mielavs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs
 • Mārtiņš Kazanskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
 • Viktors Vanags, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policijas” priekšnieks
 • Inga Stepane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniece
 • Māris Skudra, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas digitālais centrs” vadītāja vietnieks – Informācijas tehnoloģiju attīstības departamenta vadītājs
 • Signis Rīns, SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes loceklis
 • Gints Burks, SIA “Jelgavas autobusu parks” valdes loceklis
 • Edgars Ošenieks, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Jelgavas klientu apkalpošanas centra vadītājs
 • Māris Trēde, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa priekšnieka vietnieks Reaģēšanas nodaļas priekšnieks, pulkvežleitnants
 • Vasīlijs Kovtuns, Sabiedrības pārstāvis
 • Andris Vaišļa, Sabiedrības pārstāvis
 • Vilnis Veinbergs, Sabiedrības pārstāvis
 • Aija Vīksna, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārstāve

Komisijas sekretārs: Kārlis Krūkliņš, kontaktinformācija: karlis.kruklins@jelgava.lv; tālrunis 63048619

 

Nolikums

Grozījumi 30.06.2016.

Grozījumi 21.09.2017.

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 27.04.2023.

 

Jelgavas valstspilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
 • Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Ilze Priževoite, Jelgavas valstspilsētas domes deputāte
 • Inese  Bandeniece, Jelgavas valstspilsētas domes deputāte
 • Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
 • Inta Englande, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītāja vietniece
 • Edīte Bišere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” direktore
 • Jānis Kuķis, Biedrības “Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs” pārstāvis
 • Ilga Antuža, Biedrības “Latvijas Rotari klubs” pārstāve
 • Lāsma Zariņa, Biedrības “Jelgavas Zonta klubs” pārstāve

Komisijas sekretārs: Rita Ličāgina-Timofejeva, kontaktinformācija: Rita.Licagina-Timofejeva@jelgava.lv; tālrunis 63005574

 

Nolikums

Grozījumi 24.03.2023.

Apbalvojumu nolikums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvā komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jeļena Laškova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Īrisa Guntra Turčinska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas loceklis
 • Janīna Onževa, Biedrības “Jelgavas pensionāru biedrība” pārstāve
 • Laimons Dzervans, Biedrības “Jelgavas invalīdu biedrība” pārstāvis
 • Ingrīda Grīnberga, Biedrības “Radošo domu un darba centrs “Svētelis”” pārstāve
 • Irēna Dominiece, Biedrības “Vecāku atbalsta grupa SAULES BĒRNS” pārstāve
 • Edvards Pavlovskis, Jelgavas bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāle, Jelgavas diecēzes bīskaps
 • Jurijs Vatčenko, Sabiedrības pārstāvis
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Komisijas sekretārs: Dace Šmita-Stone, kontaktinformācija: dace.smita-stone@soc.jelgava.lv; tālrunis 63048908

 

Nolikums

Grozījumi 26.10.2017.

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 28.09.2023.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padome

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā

Kultūras padomes priekšsēdētāja vietniece Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Komisijas locekļi:

 • Mintauts Buškevics – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs
 • Inta Englande – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītāja vietniece
 • Māris Brancis – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” kultūras darba speciālists
 • Gunta Auza – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Beatrise Līva Steinarte – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” jauniešu centra vadītāja
 • Gita Grase – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” direktore
 • Lāsma Zariņa – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” direktore
 • Ilva Grasmane – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” vadītāja

Komisijas sekretārs: Renāte Čulkstēna, kontaktinformācija: renate.culkstena@kultura.jelgava.lv; tālrunis 63023461

 

Nolikums

 

Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu  un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
 • Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Uldis Dūmiņš, Jelgavas valstspilsētas domes deputāts
 • Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” vadītājs
 • Zanda Ērmiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Sociālo lietu pārvalde” vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos
 • Juris Kaminskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” direktors
 • Egita Veinberga, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste

Komisijas sekretārs: Baiba Andersone, kontaktinformācija: baiba.andersone@jelgava.lv; tālrunis 63005580

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 24.02.2022.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Inita Mazūdre, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” galvenā speciāliste izglītības jautājumos
 • Māris Kalniņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jaunrades nams “Junda”” direktora vietnieks izglītības jomā
 • Līga Damberga, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” karjeras konsultante
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece
 • Oskars Šulcs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” Jauniešu centra vadītājs
 • Renārs Beķeris, Jelgavas valstspilsētas Skolēnu domes pārstāvis
 • Inga Remerte, Biedrības “Zemgales NVO Centrs” projektu vadītāja
 • Arvīds Vilčaks, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Studentu pašpārvaldes pārstāvis
 • Dace Indrika, Biedrības “Kultūras un mākslas centrs “Nātre”” pārstāve
 • Santa Sārtīte Zakse, Biedrības “Zariņš & CO” pārstāve
 • Irina Kolosova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” sporta pasākumu projektu speciāliste
 • Ritma Gaidamoviča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departamenta sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste
 • Katrīna Luīza Butkus, Apvienības “Brīvprātīgie Jelgavai” pārstāve

Komisijas sekretārs: Ilze Batņa, kontaktinformācija: Ilze.Batna@sc.jelgava.lv; tālrunis 63005468

 

Nolikums

Grozījumi 26.10.2017.

Grozījumi 25.01.2018.

Grozījumi 31.01.2019.

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 23.02.2023.

Grozījumi 28.09.2023.

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore

Komisijas locekļi:

 • Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta vadītāja
 • Ināra Krīgere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde”  Finanšu departamenta vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
 • Ilona Grimakova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Audita departamenta auditore
 • Līga Rulle, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Ināra Pudele, Kontaktinformācija: inara.pudele@jelgava.lv; tālrunis 63005573

 

Nolikums

Grozījumi 29.09.2009.

Grozījumi 28.01.2010.

Grozījumi 26.08.2021.

 

Pašvaldības līdzfinansējuma  piešķiršanas izvērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Māris Mielavs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs

Komisijas locekļi:

 • Uldis Dūmiņš, Jelgavas valstspilsētas domes deputāts
 • Sandra Liepiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja vietniece
 • Diāna Štopene, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” juriste
 • Signe Šmite – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” juriste
 • Mārtiņš Kazanskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
 • Sendija Povilaite, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašuma departamenta galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos
 • Andrejs Lomakins, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes ainavu arhitekts

Komisijas sekretārs: Diāna Štopene, kontaktinformācija: Diana.Stopene@jelgava.lv; tālrunis 63084475

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” kustamās mantas novērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Vlada Primačenkova, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” galvenās grāmatvedes vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Mārtiņš Krūmiņš, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” meža tehniķis

Komisijas locekļi:

 • Sanita Bērziņa, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” Administratīvās nodaļas vadītāja
 • Diāna Štopene, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” juriste
 • Alla Miķelsone, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” finanšu speciāliste

Komisijas sekretārs: Diāna Štopene, kontaktinformācija: Diana.Stopene@jelgava.lv; tālrunis 63084475

 

Nolikums

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Madars Lasmanis, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksandrs Koržeņevskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes komandieris

Komisijas locekļi:

 • Vairis Bērziņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Elejas posteņa komandiera pienākumu izpildītājs
 • Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Ilze Vītola, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Ingus Zālītis, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka saimnieciskos jautājumos pienākumu izpildītājs
 • Daina Majoka, Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija” Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja
 • Agnese Lielmane, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Jelgava vadītāja
 • Dana Landsberga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa priekšniece
 • Viktors Vanags, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” priekšnieks
 • Inese Tarvida, Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Jelgavas novada Pašvaldības policija” priekšniece
 • Māris Mielavs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītājs
 • Karolina Avota, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītāja
 • Ilze Āboliņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” vadītāja
 • Dins Stašāns, Jelgavas novada pašvaldības SIA “Jelgavas novada KU” valdes loceklis
 • Artis Kacēvičs, Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” Dienvidu tehniskās daļas vadītājs
 • Mārtiņš Bučs, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona komandieris
 • Viktors Balabka, Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” Jelgavas dzelzceļa stacijas priekšnieks
 • Evita Beitlere, Valsts Vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece
 • Viktors Juhna, SIA “Jelgavas ūdens” tehniskais direktors
 • Karīna Voitkāne, Jelgavas novada pašvaldības iestādes “Jelgavas novada Labklājības pārvalde” vadītāja
 • Elvijs Meija, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas digitālais centrs” Pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs
 • Kārlis Smilga, SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” valdes loceklis

Komisijas sekretārs: Jana Vilciņa, kontaktinformācija: Jana.Vilcina@poic.jelgava.lv; tālrunis 63084462

 

Nolikums

Pielikums

Grozījumi 29.09.2022.

Pielikums

Grozījumi 23.02.2023.

Pielikums

Grozījumi 27.04.2023.

Pielikums

Grozījumi 25.05.2023.

Pielikums

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

 

Darba grupas vadītāja: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā

Darba grupas locekļi:

 • Elita Krūmiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja
 • Juta Bumbiere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Līvija Vilcāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
 • Īrisa Guntra Turčinska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja
 • Inga Pilāte, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa” bāriņtiesas locekle
 • Egita Veinberga, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” vadītāja
 • Oskars Šulcs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sabiedriskais centrs” jaunatnes lietu speciālists
 • Viktors Vanags, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” priekšnieks
 • Vera Velve, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore
 • Normunds Pūce, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
 • Inga Umbraška, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Prevencijas grupas vecākā inspektore
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Darba grupas sekretārs: Kristīna Brigmane-Briģe, kontaktinformācija: kristina.brigmane-brige@soc.jelgava.lv, tālrunis 63007525

 

Nolikums

Grozījumi 28.09.2023.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības, kultūras, sporta un izglītības jautājumu programmā
 • Uldis Dūmiņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes deputāts
 • Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja
 • Tija Aleksandrova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” vadītājas vietniece
 • Sarmīte Vīksna, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” direktore
 • Līga Daugaviete – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece

Komisijas sekretārs: Inita Mazūdre, kontaktinformācija: inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv ; tālrunis 63012462

 

Nolikums

Grozījumi 28.09.2023.

 

Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

 • Līga Klismeta, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Sabiedrisko attiecību departamenta Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
 • Kristīne Umbraško, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pašvaldības iestāžu Centralizētā grāmatvedība”” vadītāja
 • Ināra Krīgere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamenta vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste

Komisijas sekretārs: Aļesja Labore, kontaktinformācija: alesja.labore@jelgava.lv; tālrunis 63005535

 

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības grantu programmas “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Salkazanovs, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Ilga Līvmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītājas vietniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
 • Sarmīte Vīksna, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes  “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” vadītāja
 • Līga Miķelsone, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes  “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
 • Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste

Komisijas sekretārs: Ilze Osīte, kontaktinformācija: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv; tālrunis 63012169

 

Nolikums

Grozījumi 22.07.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētaja  vietnieks: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētaja vietnieks

Komisijas locekļi:

Sarmīte Vīksna, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” direktore

Līga Miķelsone, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”  Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja

Ilga Līvmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamenta vadītājas vietniece, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Konsuella Kele, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece

Komisijas sekretārs: Ilze Osīte, kontaktinformācija: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv; tālrunis 63012169

 

Nolikums