2.8 °C, 5.3 m/s, 88.3 %

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs

KAS IR BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS?

 • Brīvprātīgais darbs ir organizēts un pamatojoties uz labu gribu veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.
 • Brīvprātīgajam darbam nav peļņas gūšanas nolūka.
 • Brīvprātīgā darba mērķis ir sniegt ieguldījumu kāda cita vai visas sabiedrības kopējā labumā, vienlaicīgi iegūstot nozīmīgu labumu arī sev.
 • Gūt nozīmīgu ieguvumu un pieredzi savā izaugsmē.
 • Pēc savas brīvas gribas.
 • Bez finansiālas ieinteresētības.
 • Neformāls vai organizēts.
 • Tas neaizstāj profesionālu un apmaksātu darbu.

 

NO KĀDA VECUMA VAR KĻŪT PAR BRĪVPRĀTĪGO?

Brīvprātīgā darba likums nosaka, ka brīvprātīgā darba veicējs ir fiziskā persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu.

 

 BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS JELGAVĀ

 • Brīvprātīgais darbs Jelgavā tiek organizēts jau no 2012. gada.
 • Brīvprātīgo darbu koordinē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sabiedriskais centrs”.
 • Pārvaldē darbojas speciālists, kas veic brīvprātīgā darba koordinēšanas pienākumus.
 • Jelgavas pilsētā brīvprātīgie apvienojušies kustībā “Jelgavas brīvprātīgie”
 • Vidēji gada laikā brīvprātīgie iesaistās vairāk nekā 20 brīvprātīgā darba misijās.

 

POPULĀRĀKĀS JOMAS JELGAVAS PILSĒTĀ, KURĀS DARBOJAS BRĪVPRĀTĪGIE:

 • Kultūras, izglītības un sporta joma,
 • Sociālā joma un labdarības pasākumi,
 • Vides un dabas aizsardzība,
 • u.c.

 

KĀ KĻŪT PAR BRĪVPRĀTĪGO JELGAVĀ?

 

KĀ PIETEIKTIES BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA PIEDĀVĀTĀJAM?