15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs
  • Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
  • Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
  • Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības;

  • Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;

  • Brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;

  • Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību;

  • Brīvprātīgo darbu var veikt ikviens neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem;

  • Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, sociālu un profesionālu pieredzi;

  • Brīvprātīgais darbs dod iespēju īstenot idejas.

Par brīvprātīgo darbu Jelgavā – www.sip.jelgava.lv

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo Jelgavā – www.sip.jelgava.lv

Par brīvprātīgo darbu Latvijā – www.brivpratigais.lv