-4.7 °C, 3.7 m/s, 85.7 %

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts

Sākumlapa Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts
Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts

Ar mērķi motivēt uzņēmējus pievērsties sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu risināšanai un rosināt uzsākt sociālo uzņēmējdarbību pilsētā tiek organizēts Jelgavas valstspilsētas  pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkurss “Impulss”.

Sociālā uzņēmējdarbība ir preču ražošana un pakalpojumu sniegšana ar vēlmi radīt sociālo ietekmi, izmantojot biznesa metodes. Sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir risināt kādu sociālu problēmu vai radīt labumu plašākai sabiedrībai, atsakoties no maksimālas peļņas gūšanas.

Konkursa uzdevums ir apzināt un novērtēt tā dalībnieku ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībā pilsētā; popularizēt dalībnieku pieredzi sociālo problēmu risināšanā, sekmējot labāko ideju pārnesi citu uzņēmumu darbā; motivēt radīt jaunus sociālos uzņēmumus Jelgavā.

Konkursā var piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību, saimnieciskās darbības veicēji un biedrības, kas reģistrētas Jelgavas administratīvajā teritorijā un darbojas Jelgavas pilsētā.

Konkursā nevar piedalīties dalībnieki, kuriem uz pieteikuma iesniegšanas un vērtēšanas brīdi būs nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro; uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process; apturēta saimnieciskā darbība; uzņēmējdarbība ir saistīta ar azartspēlēm, tabakas izstrādājumu, ieroču, munīcijas un alkohola ražošanu un tirgošanu.

Uzvarētāji saņems pašvaldības naudas balvas šādā apmērā: 1. vieta – 1000 eiro; 2. vieta – 750 eiro; 3. vieta – 500 eiro. Tāpat komisijai ir tiesības piešķirt vienu veicināšanas balvu 100 eiro apmērā.