2.3 °C, 3.3 m/s, 93.5 %

2012.gads

2012.gads

Eiropas Savienības struktūrfondi, ERAF

 

Eiropas Savienības struktūrfondi, ESF

 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam

 

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2007.- 2013. gadam