-4.4 °C, 0.9 m/s, 92.6 %

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā

Sākumlapa DokumentiProjekti2021. gadsUzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā
Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā

2021. gada 23. augustā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza partnerības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”  ieviešanu.

Projekta mērķis ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinot speciālistu un uzņēmēju kapacitāti un radot mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

 

Mērķa grupas: pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, tostarp organizācijas, kas pārstāv darba devējus, bērni un jaunieši, skolas un pedagogi.

 

Projekta laikā plānots īstenot dažādas aktivitātes, tostarp paaugstināt speciālistu kapacitāti, veicināt reģionālo atpazīstamību un jauniešu uzņēmējdarbību, palielināt nodarbinātību un konkurētspēju. Pie projekta ieviešanas kopā ar ZPR strādās Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība un Norvēģijas karalistes nevalstiska organizācija “Innovation Circle Network”.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības aktivitātes projektā:

 

1. Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centra izveide. Aktivitātes ietvaros Jelgavas valstspilsētas pašvaldība kā projekta partneris ierīkos Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centru Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, paredzot centra aprīkojuma iegādi. Šajā centrā jauniešiem kvalificēti speciālisti piedāvās teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu,  praktiskās iemaņas biznesa plānu izstrādē un prasmes IKT pielietošanā uzņēmējdarbībā.

 

2. Reģionālo IT un robotikas pasākumu organizēšana:

  • Robotikas darbnīcas skolotājiem organizēšana, Zemgales reģionālā 2 dienu robotikas darbnīca (IT skolotāju apmācība).

  • Apmācību organizēšanas skolotājiem un skolniekiem, Zemgales reģiona IT skolotājiem un skolēniem par moderno tehnoloģiju izmantošanu skolā.

  • Zemgales reģionālo robotikas sacensību organizēšana, Zemgales reģionālās robotikas sacensības 300 personām. 

  • Konferences “Mūsdienu tehnoloģijas skolā” organizēšana, Zemgales reģiona IT skolotājiem un skolēniem “Mūsdienu tehnoloģijas skolā” 100 personām.

Projekta rezultātā Zemgales reģionā būs organizētas ideju ģenerēšanas darbnīcas, konkursi un citi izglītojoši un vērtīgi pasākumi, apmācīti profesionālie darbinieki un speciālisti, stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte pašvaldībās, sniegts atbalsts uzņēmējiem, aprīkots Jelgavas valstspilsētas Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centrs, izveidota koprades telpa jaunajiem uzņēmējdarbības talantiem, kā arī īstenoti citi pasākumi, lai sasniegtu projekta mērķi.

 

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR. Jelgavas valstspilsētas budžets šajā projektā ir 117 647,00  EUR, t.sk. 100 000,00 euro ir programmas līdzfinansējums un 17 647 euro ir Jelgavas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2021. gada septembra līdz 2024. gada 30.aprīlim.

 

Iekārtu piegāde Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centra izveidei Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”

 

2021. gada 23. augustā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza partnerības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” iepriekš noteiktā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā”  ieviešanu.

 

Projekta mērķis ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības starp Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām, stiprinot speciālistu un uzņēmēju kapacitāti un radot mehānismus inovāciju un uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

 

Mērķa grupas: pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, tostarp organizācijas, kas

 

 

Projekta aktualitātes uz 31.08.2022.

 

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība ir uzsākusi īstenot projekta aktivitāti “Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centra izveide”. Lai izveidotu Jauniešu karjeras konsultāciju un motivācijas centru Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, projektā ir paredzēts iegādāties dažādas iekārtas un materiālus. 

 

Laika periodā līdz 31.08.2022. pašvaldība ir veikusi vairākus atklātus konkursus un noslēgusi piegādes līgumus:

  1. Ar SIA “Sentios” 23.04.2022. ir noslēgts līgums “3D drukas iekārtu, aprīkojuma un materiālu piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Mātera ielā 30, Jelgavā”, līgums ir izpildīts;
  2. Ar SIA “Sentios” 13.05.2022. ir noslēgts līgums “Daudzfunkcionālas robota rokas mākslīgā intelekta komplekta un papildu aprīkojuma piegāde”, līgums ir izpildīts.
  3. Ar SIA “ANBRO BALTIC” 09.08.2022. ir noslēgts līgums “Šujmašīnas-izšūšanas mašīnas un pārtikas tintes printera piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai”, Identifikācijas Nr. JVP 2022/43/AK, 1.daļa “Šujmašīnas-izšūšanas mašīnas piegāde”
  4. Ar SIA “Sentios” 12.08.2022. ir noslēgts līgums “Šujmašīnas-izšūšanas mašīnas un pārtikas tintes printera piegāde Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai”, identifikācijas Nr. JVP 2022/43/AK, 2.daļa “Pārtikas tintes printera piegāde”.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR. Jelgavas valstspilsētas budžets šajā projektā ir 117 647,00  EUR, t.sk.100 000,00 euro ir programmas līdzfinansējums un 17 647 euro ir Jelgavas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2021. gada septembra līdz 2024. gada septembrim.

 

Sagatavoja: Projektu vadības sektora vadītāja I.Vintere

 

 

EEA_grants.jpg

 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!